Demokrati| ​Twitter sviker fortfarande kvinnor som utsätts för näthat och trakasserier

pixy

Trots upprepade löften gör Twitter fortfarande inte tillräckligt för att skydda kvinnor mot övergrepp, näthat och trakasserier som sker på nätet. Det visar en ny analys som Amnesty International publicerar i dag.

Rapporten Twitter Scorecard går igenom vad Twitter hittills gjort när det kommer till att följa och införa en rad rekommendationer de fått för att kunna skydda kvinnor mot övergrepp som sker på deras plattform. Det var i rapporten Toxic Twitter, som kom i mars2018, som Amnesty lyfte omfattningen av övergrepp mot kvinnor på Twitter. Amnesty har sedan dess fortsatt att bevaka frågan och har presenterat ett antal rekommendationer som Twitter borde införa.

En del framsteg har gjorts, vilket Amnesty välkomnar, men det är fortfarande mycket mer som behöver göras. Twitter har till exempel bara implementerat en av tio rekommendationer fullt ut, och transparensen behöver fortfarande öka när det gäller hur bolaget hanterar anmälningar om övergrepp.

Twitter gör fortfarande inte närheten av nog för att tackla den lavin av övergrepp som kvinnor utsätts för på deras plattform. Vår analys visar att även om vissa framsteg gjorts så gör Twitter fortfarande inte tillräckligt för att skydda sina kvinnliga användare, och det leder till att kvinnor tystnar eller självcensurerar sig på Twitter. Vi har tagit fram klara och tydliga förslag till förbättringar som Twitter kan implementera för att göra plattformen till en säkrare plats för kvinnor att uttrycka sina åsikter. Twitter både kan och måste göra mer för att skydda kvinnor mot övergrepp och näthat, säger Rasha Abdul Rahim, en av cheferna för Amnesty Tech.

Sedan rapporten Toxic Twitter släpptes 2018 har Amnesty fortsatt att lyfta omfattningen av övergrepp som kvinnor möter på Twitter, däribland i Argentina,Indien,Storbritannien och USA. Under tiden har kvinnor fortsatt att uttala sig om vad de upplevt på Twitter och om företagets misslyckande när det gäller att hantera detta.

De ständiga övergrepp som kvinnor utsätts för på Twitter underminerar deras rätt att fritt och utan rädsla uttrycka sig själva. De här övergreppen är i högsta grad intersektionella och kvinnor från till exempel etniska och religiösa minoriteter, hbtqi-personer, icke-binära och kvinnor med funktionsvariationer är i större omfattning utsatta för övergrepp, säger Katarina Bergehed, sakkunnig kvinnors rättigheter, Amnesty Sverige.

Amnesty har försett Twitter med ett antal konkreta rekommendationer kring hur de bättre kan leva upp till sitt ansvar när det gäller att upprätthålla mänskliga rättigheter, varav organisationen särskilt lyft fram tio rekommendationer som organisationen tror är avgörande.

“The Twitter Scorecard” använder ett trafikljussystem för att gradera Twitters framgångar när det gäller att ha implementerat rekommendationerna – som täcker transparens, rapporteringsförfaranden, samt förbättrad integritet ochsäkerhet. Rött betyder att rekommendationen inte har implementerats, gult att arbetet pågår och grönt innebär att rekommendationen är implementerad fullt ut.

Eftersom Twitter inte tillhandahåller relevant data är det svårt att mäta den verkliga omfattningen av problemet. Till exempel ger Twitter fortfarande inte ut detaljerad statistik på landnivå av antal användare som rapporterar om övergrepp, inte heller tillhandahåller Twitter data om hur många användare som rapporterar in specifika sorters språkliga övergrepp, som till exempel övergrepp som baseras på kön eller etnisk tillhörighet.

Twitter är också förtegna när det gäller att dela med sig av information om antalet anställda personer som modererar innehåll, inklusive i vilken utsträckning detta görs i olika länder och på olika språk.

Twitters svar Som svar på Amnestys analys har Twitter erkänt att de måste göra mer. Men bolaget menar att deras kombination av människor som modererar och användandet av teknik gör att de kan ta ett mer proaktivt ansvar gällande de övergrepp som sker på nätet. När det handlar om att publicera statistik uppdelad på land eller region menar Twitter att det i sig kan medföra missförstånd och ge en felaktig bild av problemet.

Amnesty håller med om att kontext är viktigt, men att det samtidigt inte finns något som hindrar Twitter från att presentera datan i sin kontext. Företagets ansvar när det gäller mänskliga rättigheter innebär även att Twitter har en skyldighet att vara transparenta när det gäller hur företaget hanterar rapporter om övergrepp och våld, avslutas pressmeddelandet.

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa här:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu