Nyheter| È Romani Glinda lägger ned

Wikipedia

Efter 20 år lägger tidningen È Romani Glinda ned sin verksamhet. Bristen på resurser är orsaken. Tidningen har funnits under lång tid och varit en mycket uppskattad tidning bland minoriteten romer.

I mars-numret står det att läsa att tidningen nu läggs ned.

Vi vill härmed tacka alla läsare vi haft genom åren och alla som hjälpt oss med innehållet, skriver redaktionen.

Tidningen startades 1998 av Fred Taikon som också har funnits med i redaktionen för tidningen genom alla år. 2001 kom journalisten Bengt O Björklund in i bilden och han har arbetat där sedan dess. Under alla år har redaktionen kämpat med ekonomin och sista åren har tidningen gått back, enligt artikeln i È romani Glinda.

När vi i år fick minskat tidskriftstöd trots att vi egentligen var i behov av mer stöd var det droppen som fick bägaren att rinna över, står det att läsa i È romani Glinda .

Om allt går som planenligt kommer È romani Glinda att ge ut ett jubileumsnummer i slutet av 2019.

Vi kommer där att lyfta fram de bästa reportagen och låta skribenter, politiker, tjänstemän och framför allt romer komma till tals…

Redaktionen på DIKKO anser det vara en förlust att en så gammal och etablerad tidning försvinner från marknaden.

Redaktionen
redaktionen@dikko.se