FN pekar på behovet av ökat stöd till barn med frihetsberövade föräldrar

pixabay

FN:s barnrättskommitté kommer i en färsk granskning med en rad viktiga påpekanden när det gäller Sveriges förmåga att efterleva den internationella barnkonventionen. I rekommendationerna står att kommunernas kapacitet för att kunna ge information och hjälp till barn och ungdomar med föräldrar i fängelse behöver stärkas, vilket inkluderar stöd för att upprätthålla personlig kontakt med frihetsberövade familjemedlemmar.

Barn och ungdomar med frihetsberövade föräldrar är en grupp som sällan kommer till tals och vars rättigheter regelbundet blir förbisedda. Det menar organisationerna Bufff och Solrosen som arbetat med målgruppen under lång tid.

– Vi har länge krävt att det blir tydligt att kommunerna har ansvar för målgruppen och att det tillsätts nationella medel för att ge stöd till barnen oavsett var de bor. Vi är tacksamma för att barnrättskommitté lyssnade på ungdomarna och lyfter deras behov till regeringen, säger Madelein Kattel, verksamhetschef på Bufff.

– Att barn får information och kunskap om sin situation är oerhört viktigt för att motverka stigmatisering och det hemlighetsmakeri som barnen ofta upplever. Vi hoppas nu att regeringen omsätter barnrättskommitténs rekommendationer till handling, säger Line Fuchs, verksamhetschef på Solrosen.

Till grund för barnrättskommitténs sammantagna utlåtande ligger bland annat en rapport, ”Man måste få veta”, där Bufff och Solrosen i samarbete med Erikshjälpen intervjuat barn och ungdomar med frihetsberövade familjemedlemmar. En representant från Bufff:s ungdomsgrupp och en familjestödjare har även rest till barnrättskommittén i Genève och givit röst till barn i Sverige med frihetsberövade familjemedlemmar.

Organisationerna Bufff och Solrosen har mer än 20 års erfarenhet av att ge stöd och röst till barn och unga med föräldrar/familjemedlemmar i fängelse, häkte eller frivård. I samarbete med Erikshjälpen vill organisationerna öka kunskapen om målgruppen och driver frågan att barn till frihetsberövade och deras familjer behöver ett utökat och likriktat stöd över hela landet.

– Det är glädjande att Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har för avsikt att öka Sveriges ambitioner när det gäller barns rättigheter under kommande år. Detta nämnde hon i sin avslutande kommentar när vi var på plats vid FN:s barnrättskommittés utfrågning i Genève i januari. Nu ser vi fram emot konkreta åtgärder för barn till frihetsberövade samt ett fortsatt samarbete mellan civilsamhället och Sveriges regering för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, säger Birgitta Johansson, programchef Sverige på Erikshjälpen.

– Både vår långa erfarenhet och forskning på området visar att förebyggande stödåtgärder för den här målgruppen har avgörande betydelse på allt från psykisk ohälsa och utanförskap till riskerna att hamna i egen kriminalitet. FN:s tydlighet i rekommendationerna till regeringen understryker vikten av det arbete ideella organisationer gör och som det i dagsläget inte finns alternativ till på kommunal nivå, avslutar Madelein Kattel, verksamhetschef på Bufff.

Relaterade artiklar

”När mamma dömdes blev vi inlåsta”
Barnombudsammens svar på artikeln ”När mamma dömdes blev vi inlåsta”
På Insidan hittar du reportage, artiklar och krönikor skrivna av och om människor som är frihetsberövade

För mer information:

Rapporten ”Man måste få veta” finns här: https://bufff.se/rapporter-och-forskning

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS