Förlag DIKKO planerar för två nya böcker och hyllar möjliggörarna

Foto Mariana Larsson-Sjöberg

Förlag DIKKO startade i början av 2022 som en avknoppning av Magasin DIKKO. Förlag DIKKO är helt fristående från tidningen även om förlaget befinner sig under DIKKOs tak. Förlaget vill uppmuntra till skrivande. Förlaget har som mål att hjälpa personer som vill ge ut litteratur med en berättelse som annars, kanske, inte kommit läsarna till godo.

Källa: DIKKO
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Förlaget har redan flera intressanta titlar och fler är på gång. Gå gärna in på Förlag DIKKO och se om du hittar nåt intressant.

Under sommaren och hösten kommer förlaget jobba med två nya titlar. Den nyskrivna essä-samlingen Bilden av det finska av Stellan Beckman som är ett samarbete mellan förlag och magasin DIKKO och RUNG och en hel massa ideellt arbetande människor och Silent book – Romani chib som är ett samarbete mellan förlag och magasin DIKKO, GRIF och RUNG och även här en hel massa ideellt arbetande människor.

– Ofta får vi extern finansiering till våra böcker, något som är viktigt för böcker som är så nischade som de böcker som vårt förlag ger ut. Men ibland har förlaget inte fått det och om förlaget då anser att boken/böckerna är tillräckligt viktiga försöker vi trycka dem ändå. Förlaget kommer då via sin försäljning och de gåvor som skänks till DIKKO finansiera trycket, medan resten av arbete sker helt ideellt, säger Britt-Inger Hedström Lundqvist redaktör på förlag DIKKO.

Förlag DIKKOs mål är att skapa och publicera böcker som de anser har ett kunskapsmässigt värde för allmänheten samt jobba för revitaliserande med språket romani chib och båda dessa böcker anser vi är sådana böcker.

– Så nu har ni en spännande höst och vår att se fram emot med två nya intressanta böcker, menar Britt-Inger Hedström Lundqvist

Förlaget är otroligt tacksamma och vill hylla alla ideellt, engagerade och generösa människor som finns med i framtagandet av deras böcker, allt från korrekturläsare, illustratörer, layoutare, skribenter och alla andra som möjliggör produktionen av böckerna.

– Icke att förglömma de som skänker pengar till oss och som är en del i att vi faktiskt kan trycka böckerna, säger Britt-Inger Hedström Lundqvist.

Hoppas du får en njutbar läsning med de nya böckerna.

Har du frågor eller vill ha kontakt med förlaget skriv till forlag@dikko.nu

Följ Förlag DIKKO Facebooksida så får du snabbt de senaste uppdateringarna.

DIKKO


Att publicera böcker, skapa gratis PDF-böcker, ta fram utställningar eller spel kostar pengar därför använder förlaget sig av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet.
Förlag DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046
IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS