Forum för levande historia får i uppdrag att kartlägga intolerans bland unga

Forum för levande historia undersöker kontinuerligt ungdomars attityder till exempelvis muslimer, judar, romer och hbtqi-personer. I dag har regeringen tilldelat oss uppdraget att genomföra en ny kartläggning av intolerans bland svenska skolelever.

Under 20 års tid har Forum för levande historia arbetat med att stärka demokratins motståndskraft och öka människors handlingskraft. Vi har erbjudit kunskap om vår historia via faktamaterial, utbildningar, utställningar och minneshållning.

Till stöd för vårt arbete mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism och intolerans har vi kontinuerligt tagit temperaturen på och analyserat vår samtid genom att studera attityder bland svenska skolelever.

I dag har regeringen fattat beslut om att Forum för levande historia ska genomföra en ny kartläggning av svenska skolelevers attityder kring intolerans. Uppdraget pågår till 2025 och för 2023 tillförs myndigheten en miljon kronor.

– Det är glädjande att regeringen hörsammat vårt förslag att göra en ny undersökning om intolerans bland unga och gett oss detta uppdrag. Inte minst då den nya kartläggningen ger oss möjlighet att jämföra utvecklingen av olika attityder över tid, säger överintendent Petra Mårselius vid Forum för levande historia.

Forum för levande historia har vid tre tidigare tillfällen undersökt skolungdomars attityder till exempelvis muslimer, judar, romer och hbtqi-personer. Ungdomarna har även tillfrågats om hur de ser på varandra och samhället, om förhoppningar och oro inför framtiden samt deras syn på demokrati.

Relaterade länkar

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS