Helsingborg: Romska tjänstepersoner får inte delta i romani kris

Bild: Magasin DIKKO - Stefano Kuzhicov, processledare för romsk inkludering i Helsingborg stad | Pressbild: Helsingborg kommun - Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör på Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad

Magasin DIKKO har varit i kontakt med Maria Norrby och Stefano Kuzhicov för att följa upp den utredning som gjorts av Helsingborgs stad om romani kris.

Efter de skriverier som förekommit i media om Malmö och romani kris fick Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör på Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad, i uppdrag av kommunen att undersöka om medarbetare, som arbetar med romsk inkludering i Helsingborgs stad, deltog i romani kris eller om romani kris förekommit i kommunens lokaler.

Maria Norrby säger att hon under de samtal som hon haft med medarbetare, som arbetar med romska inkluderingsarbete i kommunen, fått fram att det inte har förekommit romani kris-verksamhet i kommunens lokaler. Medarbetare har inte heller deltagit i romani kris under arbetstid. Det har dock förekommit att medarbetare har deltagit som åhörare på fritiden.

Maria Norrby och kommunens inställning till hur tjänstepersoner som arbetar med romsk inkludering ska förhålla sig till romani kris är att:

Det är inte förenligt med ett sånt uppdrag att också stå bakom verksamhet som romani kris, som vi menar är inte förenligt med svensk rättstradition…..Det är arbetsgivarens uppfattning att om man ska jobba med inkluderingsfrågor så måste man skapa förtroende hos minoriteten för majoritetssamhället och i majoritetssamhället för minoriteten.

Hon påpekar att hon inte kan prata om enskilda medarbetare eller om den diskussion de fört, utan att hennes svar är rent principiella. Maria Norrby menar att när man arbetar inom ramen för socialtjänstlagen ska man följa de riktlinjer som finns inom kommunen.

Magasin DIKKO har också pratat med Stefano Kuzhicov, processledare för romsk inkludering under arbetsmarknadsenheten i Helsingborgs kommun.

Vi frågade bland annat om han märkt något av kommunens utredning och i så fall på vilket sätt?

Stefano Kuzhicov berättar att han har haft samtal med sin arbetsgivare för några veckor sedan. Han fick då till sig att kommunen inte tycker att det är passande att en kommunal tjänsteperson deltar eller är åhörare under en romani kris. Stefano Kuzhicov säger sig vara besviken på kommunens agerande i frågan och kommer att begära ett förtydligande om vad som gäller eller inte.

Maria Norrby menar att medarbetare som jobbar med romsk inkludering kan på många olika sätt arbeta med att bygga relationer med olika aktörer och invånare. Det är inte avgörande för jobbet om man deltar i en romani kris eller inte. Utan arbetsgivaren menar att:

Det inte är förenligt att arbeta med romsk inkludering och samtidigt delta i romani kris.

På en direkt fråga om konsekvenser för medarbetare svarar Maria Norrby att:

Vi har inte gett någon medarbetare någon varning eller så, utan vi har haft ett samtal där vi visar på vad vi anser är viktigt i ett sådan uppdrag.

Om det finns en fråga som arbetsgivaren anser ska ske annorlunda så löser man det med samtal, oavsett om det handlar om romer eller andra frågor, och fungerar inte det så finns det kollektivavtal och arbetsrätt som reglerar det, säger Maria Norrby.

Stefano Kuzhicov tycker att:

Man lägger sig i det som är privat, bara för att man är tjänsteman så ska man inte få vara delaktig i den romska kulturen och traditionen. Att man inte ens får vara åhörare i romani kris är lite grann överdrivet.

Stefano Kuzhicov är även vice ordförande i den romska organisationen International Romani Union (IRU) förutom att han arbetar med romsk inkludering på Helsingborgs kommun. Organisationen IRU är uppdelad i tre avdelningar: IRU Presidency, IRU Parliament och IRU Kris med en President och fyra medlemmar från olika länder. 

I IRU:s romani kris-grupp finns det två svenska representanter, en är Stefan Wydow också känd som Hajnal bland romer. Samma Stefan Wydow (Hajnal) har omskrivits i samband med romani kris i till exempel Expressens artikel “Män med rätt blodsband ska inte döma rätt från fel”. Stefan Wydow (Hajnal) och hans släktingar finns även med i den artikelserien som Expressen skrev om romani kris i Malmö.

I IRU:s stadgar står det att deras romani kris har sitt högsäte i Stockholm, men de har även möten på andra orter. Det går till exempel att styrka att IRU tidigare har haft sammanträde i Helsingborg kommuns lokaler. Under det sammanträdet var krisis roll i IRU och utanför organisationen en viktig punkt på dagordningen och ett panelsamtal med kända aktörer från romani kris på sammanträde den 2 september 2018 på Kompetenscenter Norrehed, Helsingborg

På bild från vänster: Marian Wydow, Krisi-representanter och Stefano Kuzhicov, vice ordförande IRU.

Marian Wydow, som har jobbat länge med romska frågor och har lång erfarenhet av att jobba med romska frågor bland icke romer och som fått uppdraget att vara sekreterare i IRU romani kris, höll bland annat ett tal för IRU-medlemmar och romani krisi representanter där han pratade om vikten av att främja och stärka romani krisis uppdrag inom organisationerna.

IRU medlemmar, Krisi-representanter och dåvarande kommunalråd och vice kommunstyrelseordförande Annika Román
Annika Román, dåvarande kommunalråd och vice kommunstyrelseordförande i Helsingborgs kommun håller inledningstal på IRU:s sammanträde – till vänster om henne: Rosita Grönfors, Verksamhetsansvarig för Romska och Resande Kvinnors Internationella romska och resande kvinnocenter som pratade om sin verksamhet och Stefano Kuzhicov, vice ordförande IRU

Texten under bilderna är uppdaterade efter ett samtal med en av de berörda.

Paul Dandos, frilansreporter och researcher
paul.dandos@dikko.nu

Mer att läsa:

Romani kris/krísi en gammal tradition som nu ifrågasätts
DIKKO frågade resande/romer vad de tycker om romani kris/krísi
Romani kris/krísi ett system som aldrig hade funnits utan en tillåtande miljö


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS