Isof: Språkcentrum romani

Isof

En ungdomsgrupp har bildats för Språkcentrum romska och består av romska ungdomar mellan 17–23 år från olika delar av Sverige. Ungdomsgruppens syfte är att bidra med sitt perspektiv till språkrevitalisering och föreslå aktiviteter som är intressanta för barn och unga. Gruppen träffas två till tre gånger per termin.

Källa: isof.se

Språkcentrumet har även anställt fyra projektassistenter för att göra behovsinventering för kale och resanderomani. Projektassistenterna ska träffa unga kaleromer och resanderomer för att samla idéer och förslag om metoder för språkrevitalisering utifrån behov som ungdomarna uttrycker. Projektassistenterna ska jobba fram till jul med detta projekt.

Romska, romani chib eller bara romani, vad heter minoriteten Romers språk

Språkcentrumets utställning om det romska språket ska inom kort skickas till alla bibliotek i landet för att sprida kunskap om språkets historia och göra språket mer synligt.

Språkcentrum romska är involverat i Kulturrådets Bokstartsprojekt och paketet ska också tas fram på romska. Språkcentrumet har också påbörjat ett projekt för att utarbeta språkcaféhandledning för romska utifrån materialet Fika på finska.

Här skriver Språkpolitikbloggen om revitalisering av romska.

Gemensamma aktiviteter

Utvecklingen av språkcentrumens webbplatser pågår. Webbplatserna kommer att bli centrala plattformar för kommunikation och spridning av kunskap om språkrevitalisering och olika metoder för språkrevitalisering.

Den 23–25 november deltar alla språkcentrumen i MR-dagarna i Helsingborg med gemensam monter samt panelsamtal. Panelsamtalet äger rum på lördagen den 25 november kl. 10–11 i lokalen Henry med rubriken: Nationella minoritetsspråk: utmaningar och möjligheter. Under samtalet delar unga språkbärare med sig av tankar och erfarenheter om varför det är viktigt att få möjlighet att återta och utveckla sitt språk.

Språkcentrumen har fortsatt att informera om sitt uppdrag och träffat både målgrupper och myndigheter och andra aktörer som har olika typer av regeringsuppdrag att främja de nationella minoritetsspråken. Syftet är att diskutera uppdragen för att göra avgränsningar och samtidigt hitta samarbetsmöjligheter. Under hösten har språkcentrumen bland annat träffat Statens kulturråd, Skolverket, Kungliga biblioteket och resursbiblioteken för att diskutera de olika roller som myndigheterna har inom språkrevitalisering. Språkcentrumen har även haft fortsatt dialog med lärosäten med särskilt ansvar för nationella minoritetsspråk (Lunds universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet).

Språkcentrumen har medverkat i den Europeiska språkdagen i Stockholm där syftet är att visa att det är viktigt och roligt med språk. Europeiska språkdagen är ett initiativ av EU och Europarådet och infaller den 26 september varje år. I år deltog skolklasser från högstadiet och gymnasiet och de fick bekanta sig med alla nationella minoritetsspråk och många andra språk som talas i Sverige.

Styrgrupperna har haft flera möten digitalt och fysiskt. Den 12–13 oktober träffades alla styrgrupperna i Stockholm för att diskutera språkcentrumens roll. Styrgrupperna fick även en introduktion till det uppdrag om indikatorer för att följa utvecklingen av de nationella minoritetsspråken över tid som Isof har. Isof ska ta fram indikatorerna i dialog med Sametinget och uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2025.

Styrgruppen ska fungera som expertgrupp med uppgift att vägleda och bistå språkcentrum i dess arbete.

Ledamöter i styrgruppen

  • Jasminka Demirovska, modersmålslärare Trollhättan, dialekt arli
  • Angelina Dimiter-Taikon, pedagog och sakkunnig, Södertörns högskola, dialekt kelderasch
  • Teresa Kwiatkowski, modersmålslärare Malmö, dialekt polsk romani
  • Jon Pettersson, ordförande Frantzwagner Sällskapet, dialekt svensk romani
  • Allan Schwarz, ordförande Riksförbundet Roma International, dialekt kale
  • Rafael Szoppe, brobyggare Stockholms stad, sakkunnig, dialekt lovara

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS