Kriget mellan Israel och Hamas: Europaparlamentets ledamöterna kräver permanent vapenvila på två villkor

Ledamöterna kräver att alla som hålls som gisslan omedelbart och villkorslöst friges och en upplösning av terroristgruppen Hamas.

Källa: .europarl.europa.eu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

I en resolution som antogs på torsdagen uttrycker ledamöterna sin djupaste sorg över de oskyldiga offren på båda sidor. De uppmanar till en permanent vapenvila och att återuppta ansträngningarna för att nå en politisk lösning under förutsättning att alla som tagits som gisslan omedelbart och villkorslöst friges och att terroristorganisationen Hamas upplöses. Parlamentet bekräftar på nytt sitt fördömande i starkast möjliga ordalag av Hamas avskyvärda terroristattacker mot Israel. Samtidigt fördömer ledamöterna också det oproportionerliga israeliska militära svaret, som har förorsakat civila dödsoffer i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Resolutionen betonar också Israels rätt att försvara sig inom de gränser som anges i internationell rätt, där det fastställs att alla parter i en konflikt alltid måste skilja mellan stridande och civila, att angrepp endast får riktas mot militära mål och att civila och civil infrastruktur inte får vara måltavlor för attacker.

Brådskande behov av fullt humanitärt tillträde till Gazaremsan

Ledamöterna uttrycker djup oro över den svåra och snabbt försämrade humanitära situationen i Gazaremsan och understryker det akuta behovet av fullständigt, snabbt, säkert och obehindrat tillträde för humanitärt bistånd till hela området. De kräver också att viktig infrastruktur omedelbart återställs.

Slå in på vägen mot en tvåstatslösning

I resolutionen efterlyser Europaparlamentet ett europeiskt initiativ för att åter slå in på vägen mot tvåstatslösningen och betonar den absoluta nödvändigheten av att omedelbart återuppta fredsprocessen. Parlamentet välkomnar också fredsdagen för fred i Mellanöstern, som strax före Hamas terroristattacker den sjunde oktober förra året lanserades av EU och Arabförbundet.

Ledamöterna upprepar sitt fulla stöd för det arabiska fredsinitiativet från 2002, som föreslår en fullständig normalisering av förbindelserna mellan Staten Israel och alla arabstater i utbyte mot Israels fullständiga tillbakadragande från alla de palestinska och arabiska territorier som varit ockuperade sedan 1967. De vill också att den palestinska myndigheten snarast involveras fullt ut i denna process.

Ockupationen av de palestinska områdena måste få ett slut

Parlamentet kräver ett slut på den israeliska ockupationen av de palestinska områdena och betonar att de israeliska bosättningarna på Västbanken, däribland östra Jerusalem, är olagliga enligt internationell rätt. Ledamöterna fördömer skarpt det ökade våldet från extremistiska bosättare mot palestinier och vill att EU inför sanktioner mot de bosättare som kränker de mänskliga rättigheterna och internationell rätt.

Parlamentet kräver att de som är ansvariga för terroristhandlingar och brott mot internationell rätt ställs till svars

Resolutionen understryker slutligen EU:s starka stöd för Internationella brottmålsdomstolens (ICC) och Internationella domstolens (ICJ) arbete. Ledamöterna kräver också att de som är ansvariga för terroristhandlingar och brott mot internationell rätt ställs till svars. De framhåller att avsiktliga attacker mot civila och gisslantaganden utgör allvarliga kränkningar av internationell rätt.

Texten antogs med 312 röster för, 131 röster emot och 72 nedlagda röster.

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS