Kultur| Resandefolkets dag 29 september

Illustration Julia Lowell

Det är ingen som vet hur många personer i Sverige som har resandebakgrund. Vissa säger 30 000, andra 100 000 och till och med 200 000. Många resande vill inte berätta om sin bakgrund eftersom de inte vet vilka följder det skulle få för dem. Resandefolket erkändes år 2000 som den största och äldsta gruppen i minoriteten romer och blev därmed en nationell minoritet i Sverige. Resandefolket startade historisk sett för ca 1500 år sedan när ett nomadfolk började vandra från Indien.

Deras vandring gick via sidenvägen och för ca 900 år sedan kom de till Europa via Balkan. Men i höjd med Rumänien vek några av och gick in i landet, där de förslavades de. De andra kanske tyckte att det var för varmt utanför Rumänien så de fortsatte sin vandring mot kyligare trakter och kom via Tyskland till Skandinavien.

Köttsoppekok, Krämarstan, Finnerödja maj 2014. Privat bild

29 september till ära bjuder DIKKO på ett recept med köttsoppa

1512 var året när Sverige och Norden berikades med resandefolket. Det var denna dag 29 september år 1512 som en grupp Thaatra kom till Stockholm under ledning av herr eller greve Anthonius. De var ungefär trettio familjer och sades komma från Lilla Egypten. De fick bo i Sankt Lars gillestuga och staden slog på stort och skänkte dem tjugo mark. Dagen är dokumenterad i Stockholms stads tänkebok, den översatta texten säger att:

Stockholms stad skänkte dem 20 mark, en ansenlig summa vid denna tid, kan man tänka. De omnämns som ”egyptier” och likställs med pilgrimer. Pilgrimer skulle under denna tidsperiod tas emot med respekt. De skulle få allmosor och härbärge, allt enligt dåtidens normer. Det vänliga bemötandet mot dessa pilgrimer gick över med åren, som alla vet och resandefolket har erfarit.

Texten i boken beskriver en okänd folkgrupp med främmande utseende, annorlunda seder och obegripligt språk. Den 29 september 1512 kom tatarerna, “tattarna”, de som idag anses utgöra den första immigrationen av Resandefolk till Sverige. Människorna var snälla och vädret var behagligt så de bestämde sig för att stanna, det de inte visste var att det var bara början på drivis, folkmord, rasism och hängningar.

Många resande av i dag är ättlingar till dessa immigranter och dessa ättlingar är vår gemensamma nämnare. Det man också vet idag är att denna okända folkgrupp som kom 1512 var familjen Faa och de kom till Sverige via Danmark från Skottland. Den skotska familjen Faa leder oss också vidare ut i världen.

Illustratörer Sandra Englund och Paul K Roos

Charles Faa Blyth – King Charles II ”zigenskungen” i Kirk Yetholm

Minoriteten romer har den 8 april, en viktig dag som även vi resande firar, vi firar den första romska kongressen som hölls i London. Ett landmärke för minoriteten romer. Vi resande är den största och äldsta gruppen i minoriteten romer. Det är inte svårare än att vara svensk och skåning och som vi alla vet så har skåningarna sin egen flagga.

Vi resande har vår dag den 29 september och den är till minne av de resandefolk som kom till Stockholm 1512. Ja, officiellt har vi ingen egen dag, men för oss resande är nog den här dagen den enskilt viktigaste dagen i vår historia. Det är därför vi firar vår dag den 29 september och kanske kommer det i framtiden finnas en Resandeflagg också, vem vet.   

Det är viktigt att ha en egen dag för den förenar, stärker, den gör att vi kan känna oss stolta över oss själva och den bekräftar att vi faktiskt finns. Det har gjorts åtskilliga försök att utrota oss, vi blev det gömda folket, vilket gör en egen dag viktig. Vi finns och vi vill fira vår ankomst till Norden. 

Vi vill inte vara det gömda folket längre utan vi vill ta vår rättmätiga plats i historien och i samtiden. Och att fira vår dag den 29 september är ett utmärkt sätt att visa att vi inte gömmer oss längre. För vi är resande, något vi är stolta över, och vår dag är när Anthonius tog oss till Norden 1512. 

Kurt. Magnusson
redaktionen@dikko.nu

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Här kommer några ställen där Resandefolket dag firas så här i coronatider

Resandefolkets dag i Borås

Den 29 september firas Resandefolkets dag som är den dag då resandefolket kom till Sverige år 1512. Att fira och uppmärksamma dagen är viktigt för identiteten, stoltheten och självkänslan. Resandefolkets dag firas och uppmärksammas runtom i Sverige.

Utställning om Resandefolket pågår 25 september till 2 oktober.

Plats Hemgården, Österlånggatan 57

Tid: 10:00-18:00 (måndag-fredag).


Bohusläns museum flaggar som vanligt men har inte någon särskild aktivitet planerad. Självklart finns utställningen på plats och välkomnar alla, liksom vårt material på hemsidan.


Uppsala

Uppsala kommer inte göra något fysiskt den 29/9 utan kommer uppmärksamma Resandefolkets högtidsdag med en nyhet på kommunens hemsida samt FB. Vi kommer uppmärksamma dagen genom att berätta om den och vad den betyder samt om kommunens arbete för nationella minoriteten romer och MR.


Resandefolkets högtidsdag på Röhsska museet

Tisdagen 29 september uppmärksammar Röhsska museet Resandefolkets Högtidsdag. I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter, varav Resandefolket är en av dem. De resande har en lång historia i Skandinavien och Sverige. Tillsammans med Kulturgruppen för Resandefolket bjuder Röhsska museet in till ett program för att uppmärksamma högtidsdagen.

Det är fri entré till programmet och vi håller till i Auditoriet, i nedre etage på museet.

Starttid är kl 16.00 och förväntas pågå fram til 17.45.

Dagens program:

  • Museichef Nina Due hälsar alla välkomna.
  • Simon Wallengren, doktorand i Kriminologi och ordförande för kulturgruppen för resandefolket, håller öppningstal och ger en presentation av föreläsningen ”Trauma och minoriteter”.
  • Eva Magnusson är aktivist inom kulturgruppen för resandefolket kommer att hålla en föreläsning digitalt.
  • Ann-Sophie Thörn, sångare och aktivist inom kulturgruppen för resandefolket.

Mångkulturella almanackan har Resandefolkets dag inskriven


Kultursmakarna skriver att Resandefolkets högtidsdag firar att herr Antonius, kallad Tattarnas Greve, red in i Stockholm med sitt följe av 30 familjer den 29 september 1512. Bokoli – romskt matbröd med sidfläsk/bacon rekommenderas denna dag. Eller Köttsoppa från norr för den som vill fira med riktig resandemat.