Kultur| Visa betydelsen av den 2 augusti med #Zigenarnatten

I år kan vi inte gå till olika event för att hedra de resande/romer som dog under Förintelsen eftersom covid 19 har satt stopp för det, men vi kan fortfarande hedra dem i hemmet genom att tända ett ljus, fota och lägga ut det i sociala media med #Zigenarnatten.

Natten mellan 2 och 3 augusti 1944 mördades de sista 3 000 kvarvarande resande/romerna i förintelselägret Auschwitz-Birkenau i södra delen av det tyskockuperade Polen. Det är natten kallas för ”Zigenarnatten”.

Resande/romer har genom tiderna försökt att uppmärksamma den förintelse som resande/romer utsattes för under nazismens styre. Resande/romer behandlades på samma sätt som judarna; de blev fängslade, misshandlade och dödade. Det är oerhört viktigt för minoriteten romer att inkluderas i det historiska förloppet, tillsammans med andra som föll offer för Hitlers ideologi och hans försök att skapa den rena ariska rasen.

När nu Spanien ber om förlåtelse för den institutionella rasismen mot romer kanske det finns ett hopp om att andra länder kan erkänna att det resande romer var utsatt för var inte ”bara” ett folkmord utan en ett försök till Förintelse. Precis som judarnas Förintelse.

Den judiska gruppen i England stödjer resande/romer på minnesdagen 2 augusti och judiska människorättsaktivister säger till romer att samhället att de “står bredvid er” inför “Zigenarnatten” på söndag.

Resande/romer drevs likt en trög massa mot sin död i gaskamrarna i Auschwitz-Birkenau på order av SS-Oberstormführer Otto Moll, kommendanten för Auschwitz-Birkenau II, Josef Kramer, och lägerchefen Hans Schwarzhuber.

Offren bestod av framförallt äldre och sjuka, men även kvinnor och barn. Judiska vittnen har berättat att de 3000 resande/romerna gjorde motstånd men att SS-soldaterna tvingade dem under hugg och slag med eldvapen nära till hands att gå i led mot sin egen död. När de dött brändes de i ugnarna och de som inte fick plats där brändes i stora gropar. 

Genom att uppmärksamma våra speciella och officiella dagar berättar vi också att vi är och har varit en del av den historia som finns i Sverige, Europa och världen. I Sverige så här i pandemins kölvatten kommer Forum för levande historia hedra “Zigenarnatten” med livesändning i Göteborg och Stockholm kommer SIRF traditionsenligt att hedra “Zigenarnatten”.

Nazismen satte sin stämpel på alla som inte passade in i Hitlers vision. Kläderna för resande/romer märktes upp med en brun triangel och alla resande/romer fick bokstaven Z intatuerat när de kom till förintelselägren. De placerades sen på speciella avdelningar där tusentals rutinmässigt gasades eller slogs ihjäl, dog av sjukdomar, undernäring eller i alla de medicinska experiment som utfördes. Det togs inga hänsyn till om det var vuxna eller barn.

Under Förintelsen uppskattas en halv miljon till en miljon resande/romer mördats. Denna grupp var icke-existerande, osynliga människor, vilket gjorde att aldrig blev införda på några listor. De fanns inte med i någon statistik. Det gör att forskarna idag är osäkra om det exakta antalet men de gör en uppskattning på ca 500 000 resande/romer mördades under förintelsen. Kanske var det fler!

Men resande/romers lidande började inte under förintelsen utan långt tidigare. Det handlar om århundraden förföljelser och trakasserier. Resande/romer har hållits utanför samhällets gemenskap och fått leva i utkanten av samhällena, majoritetssamhället har föraktat och misstänkliggjort dem.

Av dessa och många fler orsaker är det viktigt att uppmärksamma våra dagar så att vi som minoritet blir inskrivna i historien och i vår samtid.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu

Lokalredaktionerna i Malmö, Västerbotten och Göteborg

Föreningen RUNG

Tehara Media