Ledamöter utsedda i sanningskommission för det samiska folket

Nordiskt samarbetes webbplats (norden.org), Foto Karin Beate Nøsterud

Idag har ledamöter utsetts till sanningskommissionen som ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket.

Vi behöver öka kunskapen om de historiska oförrätter som begåtts mot urfolket samerna och de trauman som lever kvar idag. Det är grundläggande för att ge samer både kollektiv och individuell upprättelse och för att främja försoning. Ledamöterna kan nu påbörja detta viktiga arbete, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Sametinget lämnade i juni 2019 över en hemställan till regeringen om att etablera en oberoende sanningskommission. Sametinget har därefter genomfört en förankringsprocess och redovisat områden som samerna anser bör granskas av kommissionen.

Regeringen beslutade i november 2021 att inrätta en sanningskommission som ska synliggöra och sprida kunskap om samernas erfarenheter och lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning. Regeringen och Sametinget är eniga om behovet av kartläggning och granskning, inte minst som tidigare oförrätter än idag påverkar relationen mellan olika samiska grupper och mellan samer och den svenska staten.

Kommissionens uppdrag ska slutredovisas senast den 1 december 2025.

Ordförande är, som tidigare beslutats Kerstin Calissendorff, justitieråd.

Ledamöter som idag utsetts är:

Anna-Lill Drugge, fil.dr. – ledamot
Gunlög Fur, professor – ledamot
Marie B Hagsgård, internationell expert – ledamot
Patrik Lantto, professor – ledamot
Marianne Liliequist, professor emerita – ledamot
Britta Marakatt-Labba, konstnär – ledamot
Bertil Marklund, fil.dr. – ledamot
Jonas Monié-Nordin, docent – ledamot
Ulf Mörkenstam, professor – ledamot
Mikael Svonni, professor emeritus – ledamot
Eivind Torp, docent – ledamot
Laila Susanne Vars, fil.dr. – ledamot

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS