Samisk enhet öppnas på vård- och omsorgsboende på Teg, Umeå

pixabay

Utifrån önskemål från äldre samer har äldrenämnden beslutat att en samisk enhet ska öppnas inom vård- och omsorgsboende. Planen är att den samiska enheten ska stå klar senast under våren 2023.

2021 skickade äldreomsorgen en enkät till äldre personer som identifierar sig som samer. Enkäten besvarades av 10 personer (8 kvinnor, 2 män), 3 personer mellan 55–64 år och 7 personer 64-79 år. Av de svarande ansåg 90 % att det är viktigt med en särskild enhet med samisk inriktning på vård-och omsorgsboende.

–  Även om det var få svaranden på enkäten är det samstämmigt med önskemål som under lång tid framkommit och diskuterats på kommunens och äldreomsorgens öppna samråd med samer samt referensgruppen kring äldreomsorg och samiska frågor, säger Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden.

Vikten av att upprätthålla kulturell identitet och språk

Inomhusmiljön på enheten kommer att utformas i samspel med äldreomsorgens minoritetssamordnare och i dialog med samiska äldre i Umeå. Även utemiljön kommer att anpassas. Önskvärt är till exempel en eldstad med bänkar runt för helårsnyttjande och ett vindskydd i samband med eldstaden som ger såväl skydd som integritet i utemiljön.

Om förvaltningsområde

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska sedan 2010, finska sedan 2011och meänkieli sedan 2019 efter beslut i kommunfullmäktige.

Att ingå i förvaltningsområde innebär att kommunen har särskilda skyldigheter mot minoritetsgrupperna. 2018 skärptes lagen så att en kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS