Magasin DIKKOs ursprung är gatutidningen Dik Manusch – Se människan

Foto Linda Maggan Svarvare. Dik Manusch Barnen

Innan magasin DIKKO blev den tidning som nu är fanns Dik Manusch – Se människan som var en gatutidning för människor som kom till Sverige för att hitta en försörjning. Gatutidningen Dik Manusch och föreningen Dik Manusch vänner bildades i Skellefteå och var ett samarbete med föreningen RUNG, Hjälp Västerbottens tiggare (HVT) och Sensus. Alla ville i första hand hjälpa barnen. Det var där de största striderna togs och det var därför tidningen skapades.

Gatutidningen Dik Manusch startade som en idé under ett samtal i slutet av 2014 med de romer från Rumänien som bodde i en kyrka utanför Skellefteå. Januari 2015 kom det första numret ut och 2016 etablerades Dik Manusch och blev en naturlig inkomst för tiggarna. Namnet på tidningen kom sig av ett samtal som Linda Lundqvist, RUNGs ordförande, hade med några romer från Rumänien som bodde i Umeå. Gatutidningen växte och blev något som många räknade med och var beroende av. Tidningen spred sig, den blev nationell och runt om i Sverige förmedlade kyrkor, församlingar, föreningar och andra ut tidningen till de som behövde den. Flera av reportagen i Dik manusch handlade om den resa som RUNG gjorde till Rumänien. En resa som hade stöd av Romhjälpen för att hjälpa människorna i sitt eget hemland 2015.

Draculas slott och grönsaksmarknad, Rumänienresan fortsätter

Men under slutet av 2016 hände något, kanske var tidningen så etablerad att människor tog den för given. Tidningen som drevs med ideella krafter och baserades på de artiklar som människor skickade in fick inte in tillräckligt med artiklar för att kunna skapa ett tidningsunderlag. På föreningen Dik Manusch vänners årsmöte 2017-06-02 beslutades att lägga ner föreningen och därmed också gatutidningen Dik Manusch – Se människan. Men i november 2018 återuppstod Dik Manusch som nättidning och hade nu bytte namn till magasin DIKKO. Behovet av en Resande/Romsk tidning gjorde att redaktionen bestämde sig för att satsa på en nättidningen. Även denna gång i samarbete med föreningen RUNG och tillsammans med aktivister på ideell basis.

Föreningen Hjälp Västerbottens tiggare (HVT), som tillsammans med RUNG var en del i Dik Manusch, startade som ett projekt i föreningen RUNG för att hjälpa de som tiggde i Umeå och Skellefteå under hösten 2014. Året efter, 2015, frigjordes HVT och bildade en egen förening. En engagerad och aktiv förening som var helt aktiviststyrd. Engagemanget och viljan var stor för att hjälpa de som behövde hjälpen. Det handlade om att samla in kläder och hjälpa människor att överleva den norrländska vintern utan att frysa ihjäl. Linda Lundqvist, ordförande i RUNG, var en av de drivande i Umeå tillsammans med flera andra. Engagemanget var stort och aktivisterna stred för de behövande, hjälpte dem till arbetsförmedlingen till sjukvården och stred för barnen, berättar källor som magasin DIKKO pratat med. Det levererades också gasol under vintern till de som bodde i dragiga och kalla husvagnar.

Foto Sabina Vall

Verksamheten i HVT kom snart att innefatta alla som tiggde i Umeåtrakten, inte bara romerna, och var ett inkluderande projekt. I Skellefteå startades det snabbt upp en egen verksamhet för att hjälpa till där. Hela tiden fanns det ett samarbete mellan Umeå, Vindeln, Skellefteå, Lycksele och föreningen RUNG som var grunden i verksamheten i Västerbotten.

HVT fortsatte med sin verksamhet efter det att Dik Manusch hade lagt ner. Föreningens hjärta fanns bland de aktivister som satte en ära i att hjälpa alla som tiggde och inte utesluta någon. Behovet styrde och inte om personen var sympatisk eller inte. HVT hjälpte alla utan att värdera människan. Men framförallt så hjälpte man barnen, alltid prio på barnen i samma anda som tidigare. ”Barnen var och är alltid de som är mest utsatta och därför de viktigaste att hjälpa”, menar en av aktivisterna.

Kyrkorna startat upp sin hjälpverksamhet i Umeå, vilket var bra. Försök till samarbeten gjordes med de strandade ofta i att samsynen inte stämde överens. ”Kyrkan ville inte distribuera tidningen om den lilla regnbågstofsen fanns kvar”, (i M:et Dik Manusch-loggan), berättar de som var en del i att dela ut tidningen till försäljarna.

Pingstkyrkans härbärge i Umeå jobbade parallellt med RUNG, Dik Manusch och HVT. De har drivit härbärget som ända sedan 2014 och har till skillnad från föreningarna hela tiden varit finansierade av kommunen. Den 22 december 2017 slog de upp sina portar i sin nuvarande form. Deras systemet har gått ut på att man har lottat ut platserna istället för att låta behovet styra. Till sist etablerades det också ett samarbete mellan HVT och pingstkyrkan och HVT valde in en ordförande som tillhörde pingstkyrkan och arbetade på härbärget. HVT avvecklades den 20 maj 2019 efter en del turbulens.

Det fanns aktivister som vill ta över föreningen men när beslutet var taget av styrelsen gick det inte att ändra. Föreningen lades ner med motiveringen att det hade varit för låg föreningsaktivitet. För de HVT-aktivisterna som magasin DIKKO pratat med var det viktigaste att hjälpa alla människor och då i synnerhet barnen. Eller som en av aktivisterna säger till magasin DIKKO ”mänskliga rättigheter utesluter nämligen ingen”.

På sin Facebooksidan skrev HVT vid sitt avslut så här:

Hjälp Västerbottens tiggare som registrerad förening med organisationsnummer har avvecklats och bankkontot stängts. De pengar som fanns kvar har gått till Läkare i världen för att användas till medicin till målgruppen.

För närvarande finns inget nytt konto för insättning, men vi återkommer i frågan.

Det skrevs aldrig ut något nytt konto.

Idag är det bara föreningen RUNG som fortfarande finns kvar av de ideella föreningar som engagerade sig i Dik Manusch. Föreningen RUNG startade 2013 av ett gäng aktivister som ville vara fria att hjälpa till där det behövdes eller ta strider som kändes viktiga. Mänskliga rättigheter, HBTQ, orättvisor och rasism är viktiga frågor för föreningen. RUNG är fortfarande en aktiviststyrd förening som fortsätter att ha barnen i fokus. Magasin DIKKO och föreningen RUNG har ett nära samarbete. I övrigt har RUNG inga samarbeten med andra föreningar eller församlingar kring de människor som kommer till Sverige för att hitta en försörjning, utan de insatser som görs sker i RUNGs egen regi.

Pingstkyrkans härbärge i Umeå förnedrar och utestänger EU-medborgare och socialt utsatta
Granskningen av Pingstkyrkan i Umeå visar på antiziganism

Jack Rosell och Agnes Recksén
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS