Granskningen av Pingstkyrkan i Umeå visar på antiziganism

Privat foto. Bostaden för två vuxna och ett litet barn, Umeå 2018

Pingstkyrkans härbärge i Umeå anklagas för etnisk diskriminering, antiziganism. Man gör skillnad på etniska svenskar och romer. Föreståndaren menar bestämt att det inte är sant, till P4 Västerbotten.

Att personal på härbärget förnedrar, tar och kastar bort gåvor som romerna har fått för att skicka till hemlandet är ett maktmissbruk. När personalen särskiljer romer från etniska svenskar är det antiziganism. Antiziganism är en del av många romers vardag och påfallande ofta är det barn som drabbas.

Pingstkyrkans härbärge i Umeå förnedrar och utestänger EU-medborgare och socialt utsatta

Med antiziganism menas den särskilda rasistiska struktur, ideologi och de fientliga fördomar som drabbar romer. Antiziganismen kränker principen om människors lika värde och rättigheter. Den bygger på en ojämlik värdering av människor och bidrar till en ojämlik fördelning av makt och resurser. Begreppet har bildats i analogi med ordet ”antisemitism”, det vill säga fientlighet och fördomar mot judar. Det är dessutom vedertaget i många internationella sammanhang.

Kommissionen mot antiziganism

Magasin DIKKO har pratat med flera som haft direkt insyn som styrker det P4 Västerbotten har kommit fram till i sin granskning. Härbärget sorterar bland de som har behov av att sova där utifrån vem man är och vilken etnicitet man har.

”Det märkte man direkt på härbärget att hon kan kasta ut vem som helst för ingenting, personliga skäl liksom”, säger en av källorna till P4 Västerbotten.

Pingstkyrkan uppger att man tar allvarligt på kritiken och skriver på sin och Härbärgets Facebooksida den 26 maj:

Kommentar av medias granskning av vårt sociala arbete

Under den senaste tiden har Pingstkyrkans sociala arbete kritiserats. Det påstås bland annat att vi möter människor illa och att vi diskriminerar enskilda och grupper. Med anledning av kritiken och medias granskning av vårt arbete vill vi lämna följande kommentar.

Pingstkyrkan och Umeå Stadsförsamling har tillsammans med Umeå kommun sedan 2018 ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) där vi som kyrka tar emot ett bidrag på cirka 98 Tkr/månad för att kunna erbjuda åtta platser varje natt året runt på ett härbärge i Pingstkyrkans fastighet. Utöver bidraget från kommunen skjuter Pingstkyrkan till egna medel om ca 10 Tkr per månad. För detta har en lägenhet gjorts i ordning och ett system för utlämning av biljetter för brukare byggts upp samt personal anställts och ett antal volontärer engagerats. Det finns alltid personal vid mottagning och utflyttning som sker dagligen. Våra medarbetare arbetar inte endast som receptionister utan som sociala stödpersoner i mötet med exempelvis social- och hälsovård samt arbetsgivare.

Till det har ett uppsökande arbete byggts upp samt en slags social gemenskap med sociala kvällar där det är mat, sång och aktiviteter som bygger det nätverk av ett sammanhang som ofta saknas i målgruppen.

Under IOP-tiden har samverkan med Läkare i Världen vuxit. De har bland annat en mottagning i Pingstkyrkans lokaler varje tisdag. För närvarande möter vi omkring 100 personer varje vecka där många lever i stor social utsatthet.

Självklart är det ett utmanande arbete där allt inte alltid sker friktionsfritt. Ibland blir enskilda brukare irriterade för att man inte får plats. Inte alla förstår eller respekterar det kösystem som finns för boende på härbärget. Man får exempelvis inte sova hos oss om man är drogpåverkad, onykter eller uppträder hotfullt.

Det händer då och då enskilda avvisas. Det är tråkigt, men nödvändigt för att skydda de mest utsatta. Men det är inte en systematisk diskriminering.

Vi har under hela IOP-tiden klarat av att svara upp mot avtalets förväntningar både lokalmässigt och personellt fast bidraget är lägre än behovet.

Nu har vi blivit kritiserade och det har ställts frågor till oss. Vi tar kritiken på stort allvar och ska självklart se över våra rutiner och arbetssätt. Vi behöver även i detalj undersöka och bedöma vad verksamheten kritiseras för nu. Om det har skett något som är felaktigt och något som vi har anledning att ta till oss ska vi självklart förändra och utveckla.

När vi på ett uppföljande möte med kommunen och Svenska kyrkan i onsdags resonerade om IOP och dess fortsättning samt den kritik som riktas mot oss var samtliga parter överens om att bearbeta det som behöver förändras och hjälpas åt att finna en god väg framåt. De brister som belystes får inte bli ett hinder för att möta målgruppen och människors utsatthet. Härbärget är en verksamhet som fyller en viktig funktion i Umeå. Den möter människor som står längst från den sociala och ekonomiska trygghet som de flesta av oss ser som självklar. Det är dessa människor som vi brinner för och vill hjälpa med det vi kan.

Det här är ett uppdrag som innebär utmaningar och som vi tar på oss med ödmjukhet. Vår förhoppning är att vi med tanke på målgruppen och människors utsatthet skall kunna fortsätta ett viktigt arbete.

Ulf Sundkvist
Föreståndare för Pingstkyrkan i Umeå

Han vittnar om orättvisa inne på Pingstkyrkans härbärge

Jack Rosell
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS