Kommunen måste ryta ifrån, härbärget i Umeå använder sig av maffialiknande metoder

Foto Carola och Amanda Aldrin. Metoo-puman ryter i Umeå

Kritiken mot härbärget i Umeå har funnits länge. Pingstkyrkan har tidigare gjort en egen utredning av de anklagelser som framkommit. I pingstkyrkans egen utredning finns det flera som försvarar den kritik som framkommit. Den kritik som riktar sig mot pingstkyrkans personal handlar om anklagelser om orättvis behandling av socialt utsatta och hot om våld på det kommunfinansierade härbärget.

Pastor Ulf Sundkvist har tidigare sagt att kritiken blivit överdriven. En annan som försvarar härbärget och dess personal är Lena Renman som är en regionanställd distriktssköterska. Hon jobbar med att vårda socialt utsatta på fältet. Lena menar att härbärget och den person som jobbar där gör ett bra jobb. Hon säger till P4 Västerbotten att det inte görs någon skillnad på människorna de möter.

Granskningen av Pingstkyrkan i Umeå visar på antiziganism

Pingstkyrkans arbetsmetoder har minst sagt sett olika ut. Idag framkommer det i P4 Västerbotten att kvinnan som driver pingstkyrkans kommunfinansierade härbärget i Umeå finns med på dolda inspelningarna som får tankarna att gå till en maffiafilm. Under inspelningen hör man hur hon försöka hitta någon för att skrämma en person med hot om våld. På nästa inspelning hör man också att hon lyckats och då är det pistolhot det handlar om. Magasin DIKKO har pratat med andra personer som varit utsatta för hot om våld av samme person och där det även gått till handling.

Pingstkyrkans föreståndare Ulf Sundkvist kommenterar kritiken och händelserna med orden att det är fruktansvärt och att det finns en nolltolerans. Ulf Sundkvist har hört inspelningarna tidigare men inte agerat på det han hörde utan uppmanat personen att gå till polisen. Men gjort bedömningen att det inte handlade om härbärget och säger att det är svårt att bedöma ett inspelat samtal. Ulf Sundkvist säger att när det förekommer oegentligheter ska vi ha ett kontrollerande och utredande samtal samt direkt kontakta polisen. Närmast arbetsledare kommer ta över ansvaret för härbärget. Medarbetaren kommer göra andra arbetsuppgifter.

Kritiken har funnits under en längre tid och bland de kritiska röster som Magasin DIKKO har pratat med finns Åsa Bäckström (V) Umeå, hon har ställt en fråga till Hans Lindberg (S) Umeå som ska lyftas i Kommunfullmäktige. Hennes fråga till Hans Lindberg (S är):

Ska Umeå kommun fortsätta sitt samarbete med Pingstkyrkan, avseende natthärbärge, då Pingstkyrkan förnedrar och lämnar hemlösa socialt utsatta EU – migranter ute i kylan?

Pingstkyrkans härbärge i Umeå förnedrar och utestänger EU-medborgare och socialt utsatta

Den fråga man kan fundera på nu är snarare ska Umeå kommun fortsätta sitt samarbete med Pingstkyrkan, avseende natthärbärge, då Pingstkyrkan förnedrar, lämnar hemlösa socialt utsatta EU – migranter ute i kylan och använder sig av hot om våld som metod?

Det har tidigare funnits försök till samarbeten mellan olika föreningar och pingstkyrkan men de strandade ofta i att samsynen inte stämde överens. Bland annat handlade det om synen på homosexualitet. När gatutidningen Dik Manusch fanns gjordes bland annat försök till samarbeten men:

Kyrkan ville inte distribuera tidningen om den lilla regnbågstofsen fanns kvar, (i M:et Dik Manusch-loggan), berättar de som var en del i att dela ut tidningen till försäljarna.

Magasin DIKKOs ursprung är gatutidningen Dik Manusch – Se människan

Katarina Glas, diakonstrateg på Svenska kyrkan i Umeå, menar att det är ohållbart att härbärget och personalen kollektivt bestraffade människor. Linda Lundqvist från föreningen RUNG berättar om att man bråkar, gapar och skriker åt människorna och nu visar P4 Västerbotten på att det finns konkreta hot om våld från personen som förestår härbärget.

Jack Rosell och Agnes Recksén
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS