På härbärget i Umeå verkar maffian ha tagit över det gudomliga budskapet

pixabay

Pingstkyrkans föreståndare Ulf Sundkvist har tidigare sagt att kritiken är överdriven. Men har börjat backa i sitt försvar av pingstkyrkans personal och arbetsmetoder på härbärget i Umeå. Det som Ulf Sundkvist tidigare beskrev som en överdrift verkar i dagsläget varit en underdrift. Idag berättas det på P4 Västerbotten att uppgiftslämnare befinner sig på skyddat boende av rädsla för kvinnan som driver pingstkyrkans kommunfinansierade härbärge i Umeå.

Det är många som uppger att de är rädda att hoten ska bli verkliga. Magasin DIKKO har pratat med en EU-migrant (vi kallar henne Anna) berättar om hur hon blivit behandlad på härbärget. Anna hörde en kvinna bli hotad av kvinnan på härbärget med orden ”mina söner kan skada dig” hon har också sagt att ”jag kan hämta mina söner som är med i maffian och de kan knivhugga dig”. ”Hon beter sig som hon är med i maffian”, säger Anna om kvinnan på härbärget.

Anna berättar om en episod när hon blivit lovad en plats och hjälp från härbärget av en manlig hjälparbetare på pingstkyrkan. När Anna sen kommer till härbärget blir hon nekad att komma in av kvinnan på härbärget med motiveringen att det är inte han (mannen som lovat henne hjälpen) som bestämmer utan ”det gör jag, och du får ingen plats av mig”.

När personalen särskiljer romer från etniska svenskar är det antiziganism. Antiziganism är en del av många romers vardag.

Granskningen av Pingstkyrkan i Umeå visar på antiziganism

Anna säger att kvinna på härbärget kallar henne för ”zigenare” och att hon tydligt visar i ord och gester att hon föraktar henne.

Antiziganism är den särskilda rasistiska struktur, ideologi och de fientliga fördomar som riktas mot Resande/Romer. Antiziganismen kränker principen om människors lika värde och rättigheter. Den bygger på en ojämlik värdering av människor och bidrar till en ojämlik fördelning av makt och resurser. Antiziganismen i samhället är utbredd och påverkar Resande/Romer bland annat genom en omfattande diskriminering inom samhällets alla områden, marginalisering och utsatthet för hatbrott.

Kraftsamling mot antiziganism en demokratisk fråga

Kvinnan som arbetar på härbärget drar sig inte för att hitta folk som kan skrämmas med hot om våld. Något som framkommer på P4 Västerbotten där kvinnan finns med på dolda inspelningar. Pingstkyrkans föreståndare Ulf Sundkvist bekräftar att han har hört inspelningarna som P4 Västerbotten har fått tag på tidigare men att han inte, som kvinnans chef, agerat på det han hört. Han menar att det är svårt att avgöra om inspelning är gjord på härbärget eller inte. Att det är kvinnan från härbärget som planerar för hot och våld är det dock ingen tvekan om.

Ulf Sundkvist kommenterar kritiken och händelserna som framkommer nu med orden att det är fruktansvärt och att det finns en nolltolerans inom pingstkyrkan. Ulf Sundkvist säger att när det förekommer oegentligheter ska han ha ett kontrollerande och utredande samtal samt direkt kontakta polisen. Vilket är en bra policy om man efterlever den. I ett av avsnitten av P4 Västerbotten avslöjades att kvinnan entledigats från tjänsten och närmast arbetsledare tagit över ansvaret för härbärget.

En annan kvinna som magasin DIKKO pratat med är en småbarnsmamma, samma person som Anna hörde kvinnan från härbärget hota med att hon skulle skicka sin son efter med en kniv. Småbarnsmamman berättar att även hennes sambo har blivit hotad, slagen och knivskuren där en av personerna påstås vara kvinnans son. Det ska ha skett efter det att han först blivit hotad av kvinnan (som arbetar på härbärget).

Händelsen polisanmäldes och rubriceringen hos polisen som försök till mord, och i något papper stod det överlagt mordförsök, för att därefter rubriceras om till grov misshandel. Enligt läkarintygen hade det förekommit våld mot huvudet, bröstet och munnen. Slaget mot munnen orsakade en fläskläpp och slagen mot huvudet gjorde att han förlorade medvetandet en kort stund. Därefter kom det slag mot ryggen och det var i det samband med de slagen som han blev knivskuren. Därefter försvann gärningsmännen från platsen. I slutänden blev ingen dömd för brottet, trots att det fanns vittnen som berättade att tre killar hade rört sig i området vid tiden för dådet. Åtalet lades ner i brist på bevis.

Pingstkyrkans föreståndare Ulf Sundkvist behöver nog ta sig en allvarlig funderare på vilka metoder som ska råda på pingstkyrkans härbärge i Umeå, för just nu verkar maffian ha tagit över det gudomliga budskapet.

Jack Rosell och Agnes Recksén
redaktionen@dikko.nu

Pingstkyrkans härbärge i Umeå förnedrar och utestänger EU-medborgare och socialt utsatta
Granskningen av Pingstkyrkan i Umeå visar på antiziganism
Magasin DIKKOs ursprung är gatutidningen Dik Manusch – Se människan
Kommunen måste ryta ifrån, härbärget i Umeå använder sig av maffialiknande metoder


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS