Myndigheternas översättningar viktiga för de som talar minoritetsspråk

Isof

I en ny rapport från Isofs avdelning Språkrådet undersöks hur talare av finska och svenskt teckenspråk använder översatt information när de utför ärenden hos myndigheter.

Myndigheter har i ökad utsträckning tagit fram översättningar till olika språk på sina webbplatser. Men hur används den översatta informationen av minoritetsspråkstalarna? I rapporten Ökad förståelse eller symbolvärde? undersöker Isofs avdelning Språkrådet hur talare av finska och svenskt teckenspråk använder den översatta informationen när de utför sina ärenden hos fyra myndigheter: Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Pensionsmyndigheten och Polisen.

Översättningar kan innebära både erkännande och ökad förståelse

Undersökningen visar att översättningar på myndigheternas webbplatser har både ett symboliskt värde och en praktisk betydelse. För många talare av finska och svenskt teckenspråk är information på det egna språket ett viktigt erkännande som minoriteter i det svenska samhället, även om de dagligen mest använder svenska. Översättningarna är för en del också viktiga för förståelsen av informationen. I praktiken är det dock nödvändigt att ha goda kunskaper i svenska eftersom endast en bråkdel av myndigheternas information har översatts till minoritetsspråken. Det är tydligt att många minoritetsspråkstalare använder både svenska och det egna språket när de besöker myndigheternas webbplatser.

Isofs hemsida

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS