NU ÄR DET DAGS ATT TA ROMERS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER PÅ ALLVAR!

Lekande barn på huvudvägen i en romsk by i Rumänien. Foto: Mikael Good

Med vår frustration som drivkraft riktar vi ett Uppropsbrev till kulturminister Amanda Lind Kulturdepartementet, med politiskt ansvar för romsk inkludering, till Regeringskansliet och samtliga riksdagsledamöter, samt till svenska EU-parlamentariker som har inflytande i de processer som pågår inom EU för förändring av den romska folkgruppens livsvillkor i Europa.

Sedan flera hundra år har ett stort antal av Europas romer levt i utanförskap. För ungefär tio år sedan mötte vi dem för första gången på våra gator i Sverige. Flera hade rest cirka 200 mil för att be om pengar till familjens försörjning eller för att skaffa sig kortare arbeten. Under dessa tio år har de kontinuerligt återvändande romerna blivit ”ambassadörer” för fattigdom, utsatthet och diskriminering i sina hemländer. Vi, tillsammans med ett antal medundertecknare, förväntar oss att beslutsfattarna går från ord till reell handling utifrån EU´s strategi 2020 – 2030 för romsk inkludering i alla medlemsländer inkl Sverige, samt EU-kommissionens plan från 2010 om förbättringar för Europas romer. Vi vill se handlingsplaner med mätbara indikatorer och målbilder om hur arbetet fortlöper. Vi utgår vi från att utvalda representanter för den romska befolkningen inbjuds att medverka.

Romers utanförskap och utsatthet har belysts i ett antal studier de senaste åren. T.ex. har forskare vid Jönköping University gjort djupintervjuer med ett antal romska kvinnor och män från Rumänien, som visar på en verklighet med ständig fysisk och psykosocial utsatthet, inre stress av att inte få tillräckligt med pengar i muggen till familjens försörjning, oro för barnen och deras hälsa i hemlandet. Vidare har, framför allt kvinnor, uttryckt rädsla för att bli utsatt för hot och våld i sin oskyddade position på gatan. De intervjuade personerna uttryckte ingen vilja att fortsätta med tiggeri men flertalet såg ingen annan utväg.

Se Upprop och lista med medundertecknare i länk: Uppropsbrev och medundertecknare.pdf

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500