Ny opinionsundersökning: Demokrati viktigaste EU-frågan

Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet är av avgörande betydelse för EU:s medborgare. De uppmanar Europaparlamentet att försvara dessa värden som EU bygger på. Det visar Europaparlamentets Eurobarometerundersökning som offentliggjordes idag.

74 procent av EU-medborgarna ställer sig bakom EU:s stöd till Ukraina efter Rysslands invasion. Det framgår av undersökningen som genomfördes mellan den 12 oktober och den 7 november 2022. I alla EU-länder ställer sig en majoritet av befolkningen positiv till EU:s stöd till Ukraina. Det största stödet hittar vi i Sverige (97 %), Finland (95 %), Nederländerna (93 %), Portugal (92 %) och Danmark (92 %). Tio månader in i kriget i Ukraina ligger stödet för de konkreta åtgärder som EU vidtagit – till exempel sanktioner mot den ryska regeringen och ekonomiskt, militärt eller humanitärt stöd till Ukraina – oförändrat på 73 %.

Parlamentets senaste Eurobarometer bekräftar EU-medborgarnas orubbliga engagemang inte bara för Ukraina, utan också för de värden som ligger till grund för Europeiska unionen. På frågan om vilka värden Europaparlamentet bör prioritera nämns demokrati (36 %) oftast, följt av skyddet för de mänskliga rättigheterna i EU och världen (29 %), samt yttrandefrihet och tankefrihet (28 %). Medborgarna vill att EU:s grundläggande värden ska skyddas och försvaras i och utanför EU. Samma värden försvaras dagligen av ukrainarna sedan de ryska truppernas oprovocerade och omotiverade invasion av Ukraina.

Roberta Metsola, som välkomnar resultaten av undersökningen, uttryckte sig såhär: ”Den ryska aggressionen har orsakat fruktansvärt mänskligt lidande och enorm förstörelse. Ukrainarnas mod och uthållighet inför den terror de utsätts för är imponerande. Det bästa svar och stöd som EU kan ge är europeisk solidaritet och europeisk enighet. Ukrainarna kan räkna med Europaparlamentets orubbliga stöd.”

EU-medborgarna märker tydligt av effekterna av Rysslands krig i Ukraina. På grund av kriget och dess följder anser nästan två tredjedelar av EU-medborgarna att deras liv kommer att förändras (65 %), vilket är 4 procentenheter mer än i april/maj 2022.

Samtidigt tycker sig EU:s invånare se ett värde i att vara en del av unionen. 72 procent av dem säger att deras land har gynnats av att vara medlem i EU. På frågan om varför deras land har gynnats nämner de oftast EU:s insatser för att upprätthålla fred och stärka säkerheten (36 %, 6 procentenheter mer än i november/december 2021). De största ökningarna ser vi i Lettland (+16 procentenheter), Litauen (+15), Estland (+12), Nederländerna (+13), Malta (+11) och Polen (+11). Det ryska kriget mot Ukraina kan vara en orsak till dessa ökningar. Andra tydliga skäl som nämns till varför det egna landet har gynnats är samarbetet mellan EU-länderna (35 %, 3 procentenheter mer) och EU:s bidrag till landets ekonomiska tillväxt (30 %, oförändrat).

En genomgång av resultaten finns här.

Bakgrund

Europaparlamentets Eurobarometer hösten 2022 genomfördes av Kantar mellan den 12 oktober och den 7 november i alla 27 EU-länder. Totalt genomfördes 26 443 intervjuer. De allra flesta genomfördes personligen förutom i Tjeckien och Danmark där intervjuerna gjordes via videochatt. 

Genomsnittsresultatet för EU i stort har viktats efter varje lands befolkningsstorlek.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS