Ny ordförande i Sanningskommissionen för det samiska folket

Kulturdepartementet har utsett en ny ordförande för Sanningskommissionen för det samiska folket. Anders Lidén, filosofie doktor i statsvetenskap och tidigare ambassadör, påbörjar sitt uppdrag 1 september.

Källa: regeringen.se

– Jag är glad att utse Anders Lidén till ny ordförande för Sanningskommissionen. Regeringen fortsätter följa det viktiga arbetet att granska den förda politiken gentemot det samiska folket, och att kartlägga övergrepp, kränkningar och rasism som samer utsatts för, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Anders Lidén efterträder Kerstin Calissendorff, som valt att avsluta sitt uppdrag på egen begäran. Anders Lidén har doktorerat i statsvetenskap och har tidigare varit ambassadör i bland annat Helsingfors, Harare och Tel Aviv. Lidén har också varit ambassadör vid Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna i New York.

Bakgrund
Den 4 november 2021 beslutade regeringen om direktiv för en kommitté i form av en sanningskommission för att kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket. Kommissionen ska redovisa sitt slutbetänkande den 1 december 2025.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS