Ny rapport: Europas extremhöger ökar sitt internationella samarbete

Mer än var fjärde person har en negativ syn på minoriteter. Samtidigt tycker en majoritet att utvecklingen i deras länder går i fel riktning. Det visar en opinionsundersökning från sex europeiska länder. Mätningen är del av en rapport som Stiftelsen Expo sammanställt i samarbete brittiska Hope not Hate och Amadeu Antonio Stiftung i Tyskland. Den visar på en europeisk extremhöger som ökar sitt internationella samarbete och som riskerar att få ett ökat stöd i spåren av coronakrisen.

I rapporten State of hate – far right extremism in Europe analyseras den europeiska ytterhögerns utveckling under det senaste året.

Rapporten visar bland annat:

  • Fortsatt högerextremt terrorhot. Extremhögerns terrorism under 2020 blev i mångt och mycket en fortsättning på den oroväckande trend vi sett 2019 med ett stort antal gripna och en aktiv miljö online som propagerade för terrorism och våld.
  • En ökad internationalisering. Medan ytterhögerns aktivister i regel engagerar sig i lokala eller nationella frågor, sätter de ständigt dessa frågor i en större kontinental eller global kontext. Ofta samlas aktivister från hela världen under korta perioder för att samarbeta kring vissa frågor och dessa lösa nätverk fungerar som synapser som vidarebefordrar information jorden runt
  • Ökad spridning av konspirationsteorier. 2020 skedde en dramatisk ökning av antalet personer som engagerade sig i olika konspirationsteorier under coronapandemin. Över hela Europa kunde vi bevittna födelsen av flera konspirationsdrivna protestgrupper som sökte sig ut på gatorna.


Rapporten har också undersökt de attityder som högerextrema och högerradikala partier försöker exploatera för att öka sitt stöd. Totalt 12 000 personer har tillfrågats i sex länder, däribland Sverige.

Utbredd fientlighet mot minoriteter 
Undersökningen visar bland annat en utbredd fientlighet mot minoriteter. Sverige var det land där lägst andel svarade att de hade en mycket eller ganska negativ syn på invandrare (8, respektive 20 procent). Däremot sticker Sverige ut som ett av de länder där synen på muslimer är som mest negativ. Nästan hälften av de svarande (47 procent) svarade att de har en mycket eller ganska negativ syn på muslimer.

Sverige sticker också ut när det gäller negativa attityder gentemot feminism. 41 procent håller helt eller delvis med om påståendet ”Feminismen är ansvarig för den känsla av marginalisering och demonisering som en del män upplever”. Långt fler än i något av de andra länderna som är med i undersökningen.

Undersökningen visar också på en misstro mot myndigheter. En stor andel av de tillfrågade känner att utvecklingen deras länder går i fel riktning.

Rapporten visar att högerradikala partier har haft svårt att vinna mark under coronakrisen. Men allt tyder på att det finns en grogrund för deras idéer och en misstro som de kan komma att försöka exploatera när pandemin är över, säger Daniel Poohl, vd stiftelsen Expo.

Unik genomgång
Rapporten State of hate – far right extremism in Europe ger en unik överblick över den europeiska ytterhögerns aktiviteter, politiska narrativ, och nyckelfigurer. Den analyserar utvecklingen och trenderna bland Europas radikal- och extremhöger i en tid av pandemi och ekonomisk kris. Den innehåller också en genomgång av ytterhögerns status i alla Europas länder.

– Den här rapporten är ett resultat av ökat samarbete mellan civilsamhällesorganisationer som motverkar rasism och högerextremism. Dagens extremhöger är en transnationell rörelse som organiserar sina aktivister i nätverk snarare än medlemsorganisationer. Om vi ska kunna motverka dem behöver vi tänka bortom politiska partier, formella organisationer och nationsgränser. Det här är ett första steg i det arbetet, säger Daniel Poohl.

Ladda ner och läs mer om rapporten här

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS