Styrelsen för Institutet för mänskliga rättigheter utsedd

Wikipedia

Den 1 januari 2022 inrättas Institutet för mänskliga rättigheter, som kommer att vara placerat i Lund. Regeringen har i dag förordnat ledamöterna i institutets styrelse. Styrelsen ska leda institutet och även anställa en direktör som myndighetschef.

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt direktören. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Inom styrelsen ska det, enligt lagen om Institutet för mänskliga rättigheter, finnas ledamöter med sakkunskap inom området mänskliga rättigheter och erfarenhet av kvalificerat arbete inom områdena det civila samhället, rättsväsendet och advokatverksamhet, samt forskning och högskoleutbildning. Enligt lagen ska regeringen begära in förslag till ledamöter från institutets råd, Sveriges advokatsamfund och universiteten och högskolorna. Eftersom något råd ännu inte inrättats har regeringen istället begärt in förslag från berörda organisationer inom civila samhället.

Följande personer förordnas som ledamöter i styrelsen fr.o.m. den 1 januari 2022:

  • Annika Jyrwall Åkerberg, Senior legal adviser       
  • Elisabeth Rynning, Docent och f.d. chefsJO           
  • Leif Ljungholm, Advokat                        
  • Negin Tagavi, Biträdande VD                          
  • Niklas Martti, Internationell projektledare
  • Pål Wrange, Professor i folkrätt
  • Titti Mattsson, Professor i offentlig rätt  

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS