Nya projekt för att främja de nationella minoritetsspråken

Isof

Nu delar Isof ut statsbidrag till 29 nya projekt som ska främja de nationella minoritetsspråken.

Källa: isof.se

I oktober 2023 tilldelade regeringen ytterligare en miljon kronor till stöd för revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken. Under hösten har Isof haft en extra utdelning av statsbidrag till projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken. Den extra utlysningen riktade sig till föreningar som vill ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken eller som vill anordna språkträffar, språkbad eller liknande språkfrämjande träffar. Nu har 29 sådana projekt fått bidrag om sammanlagt 3,2 miljoner kronor.

Språkbad, podd och teaterpjäser

Isof delar varje år ut statsbidrag till olika föreningar i Sverige som arbetar med projekt och insatser som ska stödja de nationella minoritetsspråken. År 2023 har sammanlagt 9,3 miljoner kronor delats ut till 92 nya projekt. Bland projekten finns till exempel språkträffar och språkbad på flera språk, podcasts på jiddisch, skapande skrivkurser på finska, teaterpjäser på meänkieli, inläsning av sydsamiska barnböcker och romska videos om barns rättighet till modersmålsundervisning. Här hittar du alla projekt som beviljats bidrag under 2023.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS