Nyheter| ​Föreläsning i Lindesberg om Sveriges nationella minoriteter

Lennart Rohdin under arbetet med minoritetsutredigeringen. Foto BiL

Måndag 24 februari kl 19:00 håller Lennart Rohdin en föreläsning på Lindesbergs stadsbibliotek om Sveriges nationella minoriteter. Lennart Rohdin – statlig utredare av minoritetspolitiken och f.d chef för Länsstyrelsen i Stockholm – talar om Sveriges nationella minoriteter och varför det behövs en särskild lagstiftning meddelas i ett pressmeddelande.

Lindesbergs kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan januari 2012, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter. Rättigheterna regleras i Nationella minoritetslagen (SFS 2009:724). I Lindesbergs kommun har du rätt att använda finska vid myndighetskontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har du även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. I kommunen finns det ca 10% invånare med finsk bakgrund. Läs mer på lindesberg.se >>

Sverige har fem nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter har en bakgrund som sträcker sig mycket längre tillbaka i tiden än idén om nationalstaten. En gång var det till exempel en självklarhet att det på vissa platser i Sverige inte talades svenska, utan enbart finska och samiska, och Gustav Vasas tre söner fick alla lära sig finska.

Lennart Rohdin, tidigare politiker som arbetat länge med minoritetsfrågor, berättar om de fem nationella minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Som statens utredare var Lennart Rohdin starkt kritisk till hur det svenska minoritetsarbetet ser ut: ”Grunden till min kritik är den monumentala okunskapen om svensk minoritetspolitik. Vi har en period av 150 år av oerhört osynliggörande av en betydande del av landets historia. Och det har varit så effektivt att det osynliggjort det även för dem som tillhör minoriteterna”, enligt Rohdin: ”Det finns i Sverige inte en enda kommun som inte jobbar med jämställdhet eller barns rättigheter. När det gäller minoritetsarbete är den ett litet fåtal som arbetar med frågan, och då bara den de får förvaltningsstöd för. Jag skulle vilja säga att Sverige fortfarande står på ruta 1 i minoritetsarbetet”.

I Minoritetsutredningen föreslås en rad förändringar för att stärka svensk minoritetspolitik. Bland annat vill den se en ny myndighet, fler språkcentra, mer pengar till minoriteternas organisationer och en granskning av skolböcker. Läs mer om Minoritetsutredningen på minoritet.se >>

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu