Nyheter| EU-ledamöter kräver starkare åtgärder för diskriminering av romer

wikipedia

Nyheter Europaparlamentet skriver att parlamentet kräver starkare åtgärder för att förbättra integrationen i EU av romer, som fortfarande utsätts för omfattande diskriminering och fattigdom.

Förslag för att förbättra romers integrering

I en resolution som ledamöterna godkände vid plenarsession i september krävde ledamöterna lika tillgång till utbildning, sysselsättning, sjukvård och bostäder med rättsligt bindande mål och en tillsynsmekanism på EU-nivå, med stöd av tillräcklig finansiering. Ledamöterna krävde även kompensation för offer som utsatts för tvångssterilisering och ett slut på skolsegregering. Betänkandet uppmanar också strategin att beakta mångfalden bland romer och att erbjuda romer jämlikt deltagande i offentligt beslutsfattande.

Betänkandet kräver bindande åtgärder i strategin som kommissionen förväntas lägga fram under det fjärde kvartalet 2020. Det uppmanar också medlemsländerna att utveckla nationella strategier för åren efter 2020.

– Betänkandet är en utmärkt möjlighet för EU och dess medlemsländer att märkbart förbättra situationen för romerna. Den lyfter fram ett lagstiftningsförslag för jämlikhet, inkludering och deltagande för mitt folk för första gången i denna institutions historia, och gör kampen mot antiziganism, den främsta anledning till social exkludering av romer, en prioritet, sade Romeo Franz (Gröna/EFA, Tyskland) föredragande för betänkandet.

Exkludering av romer och fattigdom i Europa

Romerna är Europas största etniska minoritet med ungefär 6 miljoner boende i EU. Många av romerna lever på marginalen och under väldigt dåliga socio-ekonomiska förhållanden, med diskriminering, socialt utanförskap och segregering som en del av vardagen.Vilka är romer?

  • Termen romer inbegriper många olika grupper, inklusive romer, resandefolk, manouches, ashkali, sinti och boyash.

Vanliga svårigheter som romer möter är begränsad möjlighet till bra utbildning och svårighet att integreras på arbetsmarknaden, vilket leder till ökad fattigdom och socialt utanförskap, avsaknad av fungerande sjukvård och dåliga levnadsvillkor.

Läs resten av artikeln HÄR

Undersökning om romer och resande:
Europa måste bryta den onda cirkeln av fattigdom och diskriminering
som drabbar romer och resande

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu