Nyheter| Historiskt beslut om UR från granskningsnämnden

INRIKES| UR har som första public service-bolag någonsin uppfyllt sitt uppdrag – helt utan anmärkningar. Det står klart nu när Granskningsnämndens beslut om redovisningarna för förra året har landat meddelas i ett pressmeddelande.

Det låter kanske självklart, men är faktiskt historiskt, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

”För första gången med nuvarande regler har något av bolagen – UR – uppfyllt sitt uppdrag utan några brister”, skriver Granskningsnämnden i sitt beslut.

Det är precis så här ett public service-bolag ska fungera. En fokuserad verksamhet som utan minsta tvivel uppfyller de krav som ställs på oss i vårt sändningstillstånd, dedikerade medarbetare som alltid arbetar för att våra medel ska användas så effektivt som möjligt – och ett utbud vars högsta syfte är att bidra till ”frihet genom kunskap”. Klart att jag är stolt. Kan man få ett bättre kvitto på att vi lyckas med vårt uppdrag!?, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

För det aktuella redovisningsåret, 2018, har Granskningsnämnden (GRN) fokuserat på vissa centrala ämnesområden som resursförbrukning, kostnadseffektivitet och produktivitet, speglingsuppdraget, utbud för barn och unga, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt minoritetsspråk. GRN anser att UR har uppfyllt kraven inom samtliga områden och poängterar bland annat särskilt att de ser positivt på UR:s arbete med att utveckla ett mått som beräknar lärandeeffekten hos enskilda program.UR har också vidgat och utvecklat utbildningsutbudet.

Egentligen är det ju självklart att vi ska uppfylla vårt uppdrag utan att få några korrigerande kommentarer från Granskningsnämnden. Men bara detta faktum att inget public service-bolag tidigare lyckats med detta visar ju på svårigheten i att nå denna nivå. Det som känns allra mest fantastiskt är förstås att alla medarbetare på UR ligger bakom detta. Utan gemensamt fokus hade vi aldrig klarat att uppnå detta historiska resultat, tillägger Sofia Wadensjö Karén.

I år noterar nämnden bland annat att UR:s utbud för barn och unga ökat i både radio och tv jämfört med föregående år, att UR har uppfyllt kravet gällande programutbud på de nationella minoritetsspråken (samiska, finska, meänkieli och romani chib) samt teckenspråk liksom utbudet på jiddisch och andra minoritetsspråk. UR anses också ha genomfört en bra dialog med de berörda grupperna.

Vidare anses UR bland annat ha uppfyllt kravet på att prioritera tillgängligheten till program för barn och unga med funktionsnedsättning, liksom att UR verkar för att bedriva programverksamheten utifrån ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv och därmed uppfyller de viktiga kraven om spegling.


Bakgrund

UR ska enligt anslagsvillkoren årligen återrapportera sin verksamhet i en public service-redovisning. Kulturdepartementet och Granskningsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv gör sedan en bedömning av hur UR har fullgjort sitt uppdrag. De senaste åren har UR tillsammans med Sveriges Radio och SVT arbetat fram en gemensam struktur på public service-redovisningen.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu