Nyheter| Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping den 14-16 november

Foto Evelina Rönnbäck

INRIKES| i ett pressmeddelande berättar man att Annika Strandhäll, Henry Ascher, Irene Molina, Morten Kjaerum, Anna Lindman är några av alla medverkande under Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping den 14-16 november.

Programmet lanseras under rubriken ”Rätten till hälsa” som är temat för årets forum. Runt 200 programpunkter, 500 medverkande och ett 80-tal utställarorganisationer kommer att finnas på plats under MR-dagarna för att belysa frågor som rör olika aspekter av hälsa som en mänsklig rättighet.

Vi är stolta över att kunna presentera ett program som belyser hälsa utifrån flera olika perspektiv. I årets program finns något för alla, såväl den insatta tjänstepersonen som den nyblivna studenten kan hitta intressanta ingångar i programmet, säger Micael Wennbom, vikarierande projektledare på Mänskliga Rättighetsdagarna. 

Programmet tar upp ett brett spektra av ämnen som behandlar rätten till hälsa på lokal, nationell och global nivå. Det handlar om sexuell hälsa, ojämlik vård, hälsa för papperslösa och migranter, klimatets roll för vår hälsa, nationella minoriteter och hälsa, tillgången till kirurgi och sjukvård, psykisk och existentiell hälsa för att nämna ett urval. 

Problembilder beskrivs och diskuteras men det blir även fokus på goda exempel på framgångsrikt MR-arbete. Under forumet ser vi fram emot många intressanta diskussioner och spännande talare som lyfter dessa frågor utifrån flera viktiga perspektiv, säger Micael Wennbom.

I år är Linköping kommun samarbetspartner till projektet och för staden innebär MR-dagarna en viktig möjlighet till kompetensutveckling. Mikael Borin, biträdande kommundirektör, hoppas att årets program ska bidra till ett kunskapslyft för såväl anställda och förtroendevalda som för kommunens invånare. 

Min förhoppning och övertygelse är att MR-dagarna kommer att vara inspirerande och kunskapshöjande för såväl kommunens förtroendevalda och medarbetare som för civilsamhälle och invånare i Linköpings kommun. Förutom ett spännande seminarieprogram ser jag därför fram emot spontana möten och inspirerande diskussioner med representanter från civilsamhälle, invånare och andra aktörer, säger han. 

Bland årets medverkande kan nämnas: Annika Strandhäll,socialförsäkringsminister, Brit Stakston, mediestrateg, författare och debattör, Henry Ascher, överläkare och docent i barnmedicin, Morten Kjaerum, fd chef för European Union Agency for Fundamental Rights och nuvarande chef för RWI, Anna Lindman, journalist och programledare, Irene Molina, professor i kulturgeografi, Maria Johansson, projektledare och jämlikhetskonsult Make Equal, Benjamin Fayzi, Ung i Sverige 

Här hittar du årets program:
https://invitepeople.com/public/events/11312/seminars/

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu