Nyheter| Sjunde rapporten om de nationella minoriteterna till Europarådet

Pixabay

INRIKES| Svenska regeringen lämnar in rapporter med jämna mellanrum till Europarådet om hur Sveriges efterlever den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Nu är den sjunde rapporten klar och inlämnad. Du hittar den här!

Europarådet kommer troligtvis komma på besök till Sverige i början av oktober 2019. Europarådets yttrande ska antas vid möte som inleds den 5 november.

Det handlar inte bara att underteckna Europarådets konventioner om skydd för de nationella minoriteterna. Det handlar också om att visa på resultat för Sverige. Regeringen måste visa vilket sätt man har nått resultat och om man verkligen följer rekommendationerna.

De stater som undertecknat Europarådets konventioner om nationella minoriteter ska med jämna mellanrum lämna rapporter med information om de åtgärder som är gjorda. Det handlar om rättsliga och andra åtgärder för att uppfylla de avtal och konventioner som man förbundit sig att uppfylla.

Rapporterna granskas ska efter inlämnandet av en rådgivande kommitté och en expertkommitté som gör granskningsbesök. Ett granskningsbesök innebär att man träffar regeringen och representanter för de nationella minoriteterna. Därefter ska Europarådet komma med rekommendationer för landet.

Vill du läsa mer om Sveriges minoritetspolitiken gå in på minoritet.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu