Nyheter|Ingrid Johansson Lind ska utreda en stärkt minoritetspolitik

Foto Lind Lundqvist

På regeringens hemsida står det att Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har utsett Ingrid Johansson Lind till särskild utredare i utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik.

Johansson Lind har bland annat bakgrund som generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Hon har även stor erfarenhet från flera tidigare utredningsuppdrag.

– Jag är väldigt glad att vi kan utse Ingrid Johansson Lind till särskild utredare för detta viktiga område. Hon har lång och gedigen kompetens för uppdraget, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Den särskilda utredaren får i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Syftet är att skapa en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.

– Det här är ett otroligt viktigt politikområde och jag vill fortsatt skärpa ambitionsnivån inom minoritetspolitiken, säger Amanda Lind.

Den särskilda utredaren ska bland annat:

  • Analysera effektiviteten och ändamålsenligheten i nuvarande ansvarsfördelning, ta ställning till behovet av organisationsförändringar och vid behov lämna förslag till förändringar.
  • Analysera effektiviteten och ändamålsenligheten i uppföljningssystemet, ta ställning till behovet av förändringar och vid behov lämna förslag till förändringar.
  • Lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu