Pressfriheten genomgår en dramatisk försämring

Foto: Reportrar utan gränser

Fri journalistik har märkbart försämrats under pandemin och aldrig har antalet länder där pressfriheten anses bra varit så få. Under 2021 är fri och oberoende journalistik helt blockerad, hårt hindrad eller begränsad i 132 länder. Det visar Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsindex som rankar pressfriheten i 180 av världens länder. Sverige klättrar en plats i rankningen och hamnar i år på en tredjeplats.

Indexet visar att det blivit allt svårare för journalister att undersöka och rapportera om viktiga händelser. Med pandemin som grund har många länder utnyttjat situationen för att blockera journalisters tillgång till informationskällor. Detta har begränsat möjligheten till undersökande journalistik, vilket påverkar vilka nyheter som allmänheten får ta del av.

Journalistiken har en ovärderlig roll i ett demokratiskt samhälle. Oberoende rapportering och möjligheten att granska makthavare är grundförutsättningar för såväl en fungerande demokrati som för ett korruptionsfritt samhälle. Den fria journalistiken är viktig för att bekämpa desinformation, men även för att upptäcka, granska och avslöja misstänkt korruption, säger Institutet Mot Mutors tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Sverige klättrar en placering i rankningen

Norge hamnar för femte året i rad på förstaplats i pressfrihetsindexet, följt av Finland och Sverige. Sverige har förbättrat sig något, vilket delvis beror på statligt stöd till journalistik under pandemin. Men endast tolv av de granskade länderna kan erbjuda en gynnsam miljö för journalistik till skillnad från 14 länder föregående år, avslutas pressmeddelandet.

Läs mer om pressfrihetsindexet 2021 här.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS