Rapport från Brå bekräftar Civil Rights Defenders problembild om etnisk- och rasprofilering

pixabay

Polisen använder sig av diskriminerande etnisk profilering och majoriteten av poliser är negativt inställda till att införa visitationszoner. Det visar Brottsförebyggande rådets rapport som släpptes idag. Civil Rights Defenders ser att rapporten bekräftar den problembild som vi länge påtalat, att polisen systematiskt genomför diskriminerande kontroller.

Källa: crd.org

– Vi kan inte acceptera ett samhälle där rättssäkerhet bara gäller för vissa grupper. Nu måste polisen ta till sig av Brå:s rekommendationer och systematiskt arbeta för att motverka diskriminering, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Kränkande poliskontroller

Att bli utsatt för omotiverade och kränkande poliskontroller utgör en del av vardagen för många personer som tillhör etniska minoriteter i Sverige eller som rasifieras. Det visade Civil Rights Defenders rapport Slumpvis utvald som togs fram tillsammans med Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet år 2017.

Civil Rights Defenders har under flera år insisterat på att Brottsförebyggande rådet (Brå) ska få i uppdrag att ta fram en rapport om etnisk- och rasprofilering i polisens arbete. Idag kom rapporten som visar att det finns systematiska skillnader utifrån etnicitet i polisens misstankar om narkotikabrott.

– Rapporten bekräftar den problembild som vi sedan länge har påtalat, nämligen att polisen genomför diskriminerande kontroller. Personer med bakgrund i Afrika och Västasien kontrolleras ofta felaktigt och möjligheterna för personer som diskriminerats av polis att utkräva ansvar är väldigt begränsade, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Brist på vägledning 

I rapporten konstaterar Brå att polisen saknar vägledning för att förebygga diskriminerande profilering och att träffsäkerheten vid kontroller som grundas på misstanke om narkotikabrott är som lägst när poliser initierat misstanken, jämfört med väktare eller arrestvakter. Samtidigt konstaterar Brå att det finns små möjligheter för de som diskrimineras att driva ärenden om diskriminering och att polisen utför identitetskontroller utan lagstöd.

– Polisen behöver ta fram vägledning för profilerings- och kontrollarbetet, följa upp träffsäkerheten i kontroller, stärka sin dokumentation av kontroller och införa ett system där de som kroppsvisiteras kan få ett digitalt kvitto, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS