40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin

Foto: Roland Magnusson

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu cirka 40 miljoner kronor i statsbidrag till 55 projekt. Projekten rör barn och ungdomars organisering, att motverka rasism och intolerans samt insatser som stärker demokratin.

Totalt har vi fått in 246 ansökningar för projekt inom de här tre stödformerna. Flera av dem refererar till pandemin på olika sätt och vi ser också att det är fler digitala aktiviteter i år jämfört med andra år, säger Marie Pettersson Hallberg avdelningschef på MUCF.

Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. 

MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken och syftet med stödformen. Totalt får 48 organisationer del av projektbidragen som nu fördelas.

Vi har fått in flera spännande och viktiga projekt, inte minst projekt som riktar sig till unga med någon form av funktionsnedsättning och projekt för att öka ungas kunskap om de demokratiska processerna, säger Marie Pettersson Hallberg.

Så här fördelas totalsumman på cirka 40 miljoner kronor i de tre stödformerna:

Exempel på organisationer som får ta del av projektbidragen:

 • Malmö mot Diskriminering för projektet ”Unga för Unga mot Diskriminering” som syftar till öka ungas kunskaper om sina rättigheter och till att unga ska sprida kunskap om diskriminering, barnkonventionen och hatbrottslagstiftning till andra unga.
 • SOS Barnbyar Sverige för projektet ”Mitt samhälle, mitt liv – Ett projekt om ungas samhälls- och demokratiska utveckling”. Målet är att skapa ett lokalt ungdomsråd inom SOS Barnbyar som verkar för barn och ungas delaktighet och inflytande i Göteborg.
 • Husqvarna FF för projektet ”Ungas engagemang i Husqvarna” som syftar till att skapa inflytande och ökad delaktighet för unga att själva påverka sin fritid och framtid. Projektet ingår i en särskild prioritering mot utsatta områden, glesbygd eller landsbygd.
 • Studieförbundet Vuxenskolan för det nationella projektet ”Mitt val 2022, nu med digitala verktyg” som syftar till att öka valdeltagandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 • The Good Talents för projektet “The Good Talents demokratiprojekt” somska öka kunskapen kring hur det politiska systemet fungerar och öka förtroendet till politiker. Projektets målgrupp är unga vuxna i åldrarna 18-25 i Botkyrka kommun.
 • Rapatac för projektet ”Barnens väg”, vars syfte är att öka kunskapen om demokratiska processer och på sikt öka valdeltagandet genom olika kulturaktiviteter. Projektet ska också göra en demokratikampanj som ska nå alla hushåll på Nordost i Gävle
 • Riksorganisationen Unga med Synnedsättning för det nationella projektet ”Våga prata funkofobi” som ska göras i
  samverkan med organisationerna Unga rörelsehindrade och Unga hörselskadade. Syftet är att mobilisera och stärka kapaciteten hos unga personer med funktionsnedsättningar samt synliggöra funkofobi.
 • Futebol dá força Sverige för projektet ”Svensk fotbolls handlingsplan mot rasism” som ska utveckla utbildningsmaterial och en handlingsplan för fotbollstränare och fotbollsföreningar. De ska även utbilda 500 kvinnliga fotbollstränare inom sitt eget nätverk samt fotbollstränare i allmänhet. Projektet genomförs i samarbete med Svenska fotbollsförbundet och distriktsfotbollsförbund och riktar sig främst till kvinnliga fotbollstränare som tränar tjejer, och distriktsfotbollsförbund.
 • Fredens Hus i Uppsala för det nationella projektet ”Om det var du”. Organisationen ska skapa en mobil utställning om fördomar och rasism utifrån ungdomars egna berättelser. Utställningen ska turnera på skolor i hela landet samt även göra en undersökning om fördomar.

Här kan du se alla som nu får projektbidrag av MUCF

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS