Regeringen föreslår en registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

Rosenbad i Vinterskrud..Foto & Rosenbad Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

I en proposition föreslår regeringen att en registerlag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska införas. Syftet med lagförslaget är att ge myndigheten goda förutsättningar att använda personuppgifter vid granskningar och analyser av olika förhållanden inom socialförsäkringsområdet. Lagen ska komplettera EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

– Med den här lagen ger vi ISF bättre verktyg att kunna utföra granskningar och bistå regeringen och olika myndigheter med kunskap för att förbättra och stärka tilltron till socialförsäkringen. Samtidigt är det viktigt att understryka att regeringen värnar om den enskildes integritet och därför föreslås en rad skyddsåtgärder så att dessa behov tillgodoses, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

ISF har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Uppdraget medför att myndigheten ofta har behov av att hantera stora mängder personuppgifter.

Enligt förslaget ska registerlagen ge ISF stöd för att hantera personuppgifter inom ramen för de undersökningar som myndigheten ska utföra. För att tillgodose behovet av skydd för enskildas personliga integritet föreslås samtidigt ett antal olika skyddsåtgärder. Bland annat ska personuppgifter endast ska få samlas in i projekt med ett förbestämt syfte och vissa angivna ramar. Personnummer och samordningsnummer ska som huvudregel separeras från övriga personuppgifter och tillgången till uppgifterna ska begränsas.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS