Regeringen stärker rätten till undervisning i nationella minoritetsspråk

foto pixabay

Det ska inte längre ställas krav på förkunskaper i ett nationellt minoritetsspråk för att en elev i gymnasieskolan som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt till modersmålsundervisning i språket. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

– Att det inte längre kommer att krävas förkunskaper i språket är viktigt. Vissa ungdomar upptäcker först i gymnasieåldern att de vill läsa sitt nationella minoritetsspråk. Alla barn och ungdomar som tillhör en nationell minoritet ska ha möjlighet att bevara och utveckla sin kultur, sitt språk och sin identitet, säger skolminister Lotta Edholm.

Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk som modersmål ska enligt skollagen erbjudas de elever i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan som tillhör en nationell minoritet. Det gäller även om eleverna inte har några förkunskaper i språket. Elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan behöver däremot ha goda kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning. För att stärka rätten till undervisning i nationella minoritetsspråk i dessa skolformer föreslår regeringen nu att kravet på förkunskaper ska tas bort.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som avser dels gymnasieskolan, dels gymnasiesärskolan (fr.o.m. den 2 juli 2023 benämnd anpassade gymnasieskolan), som är en skolform för personer med en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Förslagen syftar till att främja ungdomars möjligheter att lära sig sitt nationella minoritetsspråk.

Ladda ner:

Det föreslås att kravet på att elever i de aktuella skolformerna ska ha goda kunskaper i sitt nationella minoritets-språk för rätt till modersmålsundervisning i språket tas bort. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. Äldre bestämmelser föreslås gälla för utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2025.

Vidare innehåller lagrådsremissen förslag till ändringar i rättegångsbalken som innebär att de numera obsoleta bestämmelserna om allmän tolk ska tas bort. Ändringarna i rättegångsbalken föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS