Regeringens strategi för ett starkt biblioteksväsende

Ursprungligen publicerad 22 april 2022, återpublicerad 7 juni 2023. I strategin för ett starkt biblioteksväsende tar regeringen ett samlat grepp om biblioteksområdet för att stödja och stärka bibliotekens verksamhet och därigenom verka för ett starkt och utvecklat biblioteksväsende i hela Sverige.

Ladda ner:

Fredagen den 22 april 2022 presenterades strategin för ett starkt biblioteksväsende. Biblioteksstrategin innehåller många delar som är viktiga för utvecklingen av biblioteksväsendet i Sverige, bland annat:

  • Statens kulturråd ges i uppdrag att tillsammans med Kungliga biblioteket analysera folkbibliotekens framtida behov, och utifrån analysen identifiera möjliga former för statens stöd till folkbiblioteksverksamheten. 
  • Kungliga biblioteket får i uppdrag att arbeta tillsammans med relevanta aktörer för att ta fram förslag på former för stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet, samt att bidra till den långsiktiga utvecklingen för vissa nationella digitala bibliotekstjänster för prioriterade målgrupper enligt bibliotekslagen.
  • Regeringen kommer att ta initiativ till ett rundabordssamtal med berörda aktörer om bibliotekens utlån av e-böcker.

Många insatser för svenska bibliotek har redan genomförts, som satsning på nationella minoriteters bibliotek, läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier och satsning på digital kompetensutveckling via folkbiblioteken.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS