Regeringskansliets Romska referensgrupp

Foto Linda Lundqvist

Den preliminära planen är att första mötet ska bli i slutet på oktober. Sen påverkas så klart första mötet av hur lång tid regeringsbildandet kommer att ta. Lista på vilka som finns med i referensgruppen finns längre ner.

Magasin DIKKO kommer vara en del i att sprida informationen från referensgruppsmötena så många får möjlighet att ta del av det arbete som sker på mötena.

Bakgrunden till varför mötena finns är att:

Regeringskansliets samråd med romer ska bidra till att romer får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i arbetet med politiken för nationella minoriteter. Detta i enlighet med lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Att ta tillvara romers kunskap, kompetens och erfarenheter är också centralt för att nå framgång i arbetet med att förverkliga minoritetspolitiken.

Sedan år 2000 anordnas samråd då ansvarigt statsråd träffar de nationella minoriteterna. Numera sker detta en gång per år i stormöten då alla minoritetsgrupper träffas, och en gång per år anordnas möten med var
minoritetsgrupp för sig. Vid mötena diskuteras hela politiken för nationella minoriteter.

I strategin för romsk inkludering anges att romsk delaktighet och romskt inflytande genomgående ska säkerställas i arbetet. Bland annat nämns att de fortsatta formerna för Regeringskansliets samråd kommer
att diskuteras vidare och utföras tillsammans med den romska gruppen.

Regeringskansliet har därför anordnat två dialogmöten med romska företrädare. Utifrån resultatet av diskussionerna har Regeringskansliet för avsikt att bilda en romsk referensgrupp.

Syfte med möten är att:

Regeringskansliets dialogmöten med referensgruppen ska bidra till romsk delaktighet och inflytande i arbetet med strategin för romsk inkludering. Syftet är att diskutera hur regeringen kan utveckla och förbättra styrning och insatser i strategin.

Nedan kan du läsa om vilka som förordats till Regeringskansliets Romska referensgrupp

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Beslut-Forordnanden-i-Regeringskansliets-romska-referensgruppLadda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS