Reportage om Romsk inkludering: Göteborg

kollage DIKKO

Magasin DIKKO har skickat ut lite frågor till alla kommuner som fått pengar för att jobba med Romsk inkludering. Vi vill se på vilka sätt kommunerna jobbar med den Romska inkluderingen, hur jobbet fortskrider och hur många Resande eller Romer som blivit anställda av kommunerna i den kommunen till följd av den Romska inkluderingen.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu

Alla kommuner har fått samma frågor och här kommer deras svar och HÄR hittar du kommunerna som beviljats statsbidrag för att främja Romsk inkludering samt en kort förklaring på vad ändamålet med Romsk inkludering är. Läs vilka frågor vi har ställt i Reportageserien om Romsk inkludering.

Den som svarar på frågorna för Göteborg är Soraya Post. Soraya arbetar sedan ett år som planeringsledare och är idag samhällsvägledare på Romano Center i Väst. Arbetet som samhällsvägledare innebär att hon vägleder Romer i behov, utbildar och håller i utbildning av tjänstepersoner i Göteborg Stad. Utbildningen innehåller Romernas historia och resan från Indien fram till Sverige idag, Minoritetslagstiftningen, Antiziganism och självklart berättar hon också om Romano Center i Västs arbete för Romsk inkludering. 

Hur länge har Göteborgs stad jobbat med Romsk inkludering?

Vi har jobbar sedan start med i stort sett samma sak som vi gör i dagsläget.

Vilka riktar den sig till den Romska inkluderingen mot?

Vi arbetar mot alla åldersgrupper inom den Romska minoriteten, i vårt uppdrag så fungerar vi som ett Romskt medborgarkontor. Vi arbetar aktivt med information och kunskapsspridning.

Våra fokusområden är de som prioriterats i den långsiktiga strategin för Romsk inkludering, med särskilt fokus på kvinnor och barn. Arbete, skola, bostad, hälsa och språk och kultur. Vi arbetar naturligtvis i samarbete med berörda myndigheter inom dessa prioriterade områden samt socialtjänsten.

I Göteborg så finns ju också brobyggarverksamhet inom skolan som vi samarbetar en hel del med. Vi har också olika mötesplatser där vi bjuder in myndigheter att informera om sina olika verksamheter och vad det finns för olika stödfunktioner i Göteborg, såsom Budget & skuldrådgivning, Nxtgen, Arbvuv, etc. olika föräldrarstödkurser.

Vi uppmärksammar Romska högtidsdagar och naturligtvis i samarbete med kulturförvaltningen. I vårt tudelade uppdrag så förutom Romer så har vi i uppdraget att kompetenshöja samt tillgängliga för rådgivning och stöd för verksamheter i Göteborgs stad.

Hur många anställda finns det totalt i den Romska inkluderingen i er kommun?

Vi på RCV är totalt 6 personer, brobyggarna är 4 och det finns 2 som är anställda på språkcentrum som modersmålslärare.

Det finns också ett Romskt dagis Romano Ilo dock inte kommunal regi.

Hur många av de som arbetar med Roms inkludering identifierar sig som Resande eller Romer?

Alla som är anställda av de som jag identifierat ser sig som Romer.

Är det en merit i samband med anställning att tillhöra minoriteten Romer?

Ja det ses som en merit och ett krav eftersom vi möter Romer från olika språkgrupper.

Tycker du att fördelningen är bra?

Jag tycker att vi har en bra representation på vårt kontor. Vi har kelderash, lovari, arli och svensk romani talande personal. Vi saknar finsk kale varietet, vi har inte många som tillhör den finska kalegruppen i Göteborg inga som vi känner till.

Vad är du nöjd med i er verksamhet?

Jag är nöjd över att staden satsar på Romano Center och tycker nog att fler städer runt om i landet borde se till så att det finns för att kunskapshöja både Romer och stadsanställda.

Vad skulle du vilja utveckla och förbättra?

Vad det gäller RCV som verksamhet så är jag nog ganska nöjd men ser dock att det behövs andra Romska verksamheter inom barn och omsorg, äldrevård och inom kulturverksamheter.

”Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. De då tjugoåriga romernas rättigheter bör tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden i lika hög grad som rättigheterna för tjugoåringarna i den övriga befolkningen”.

Kommer er kommun nå det målet?

Nej inte en chans, det behövs mycket mer satsningar än så här.

Vi på magasin DIKKO tackar Soraya Post på RCV, Göteborgs stad för att de har besvarat våra frågor och önskar Lycka till med det fortsatta uppdraget.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS