Reportage om Romsk inkludering: Utbildningsförvaltningen (Stockholm)

kollage DIKKO

Magasin DIKKO har skickat ut lite frågor till alla kommuner som fått pengar för att jobba med Romsk inkludering. Vi vill se på vilka sätt kommunerna jobbar med den Romska inkluderingen, hur jobbet fortskrider och hur många Resande eller Romer som blivit anställda av kommunerna i den kommunen till följd av den Romska inkluderingen.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu

Alla kommuner har fått samma frågor och här kommer deras svar och HÄR hittar du kommunerna som beviljats statsbidrag för att främja Romsk inkludering samt en kort förklaring på vad ändamålet med Romsk inkludering är. Läs vilka frågor vi har ställt i Reportageserien om Romsk inkludering.

Den som svarar på frågorna för Utbildningsförvaltningens (Stockholm) räkning är Eva Carlbaum, bitr stabschef grundskoleavdelningen, och Angelina Dimiter-Taikon, samordnare för romsk inkludering. Angelina har arbetat med romsk inkludering i många år.

Berätta lite kort om verksamheten

– information till skolledare, skolpersonal samt romska familjer/elever
– kunskapsspridande om den romska minoriteten, historiskt och nutida genom föreläsningar
– stöd till elever/vårdnadshavare i frågor som berör elevernas skolsituation
– föreläsningar för stadens skolledare/pedagoger om antiziganism i samarbete med olika aktuella organisationer och föreläsare, som exempel Forum för Levande Historia
– inspirationsdagar/ föreläsningar för stadens skolledare och pedagoger med praktiska tips i arbetet med nationella minoriteter i förskolan.

Vilka riktar sig verksamheten till, åldersgrupp, kön osv?

Förskola, grundskola och gymnasieskola. Åldersgrupperna 1 år-20 år, oavsett kön.

Vilka samarbete ni med

Stadsledningskontoret, socialförvaltningen, socialstyrelsen, arbetsmarknadsförvaltningen, äldreförvaltningen, kulturförvaltningen, region Stockholm, skolverket, Forum för Levande Historia, ISOF, språkcentra för nationella minoriteter, Sveriges museum om Förintelsen och länsstyrelsen

Har ni uppnått de mål som fanns med i er ansökan?

Alla insatser pågår utifrån ansökan.

I ansökan anges att kommunen vill bedriva nätverksarbete inom romsk inkludering i syfte att skapa tillit till stadens verksamheter. Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad planerar att genomföra informationsinsatser om öppna förskolans verksamhet för romer, om grundskola och gymnasieskola och om hälsa. Utbildningsförvaltningen vill bland annat genomföra inspirationsträffar, arbeta med att skapa en länk mellan familjer och öppna förskolor utifrån uppbyggt tillitsarbete, köpa och ta fram pedagogiskt material och delta i relevanta konferenser och möten.

Hur många anställda finns det totalt i den Romska inkluderingen i er kommun? Hur många av dessa identifierar sig som Resande eller Romer?

Vi kan svara för Utbildningsförvaltningen i Stockholm. Här finns en romsk person, och hon samarbetar med en samordnare för nationella minoriteter.

Är det en merit i samband med anställning att tillhöra minoriteten romer? 

Det underlättar i kommunikationen och tilliten.

Tycker du att fördelningen är bra?

Inom Utbildningsförvaltningen finns tillit till det arbete som pågår med de romska frågorna och med nationella minoriteter, vilket är en styrka i detta komplexa arbete.

Romsk inkludering handlar om delaktighet, vad gör er kommun för att skapa delaktigheten med resande och romer i er kommun?

”Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. De då tjugoåriga romernas rättigheter bör tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden i lika hög grad som rättigheterna för tjugoåringarna i den övriga befolkningen”.

Syftet är att nå det mål som är satt till 2032 inom romastrategin. I vårt samarbete med Stadsledningskontoret och organisationer finns en ambition att vi ska nå dessa mål genom ett långsiktigt och strukturerat arbete. Det finns en uttalad vilja och ambition till att skapa delaktighet för de olika nationella minoriteterna/ romerna. I arbetet involveras idéburna aktörer.

Vi på magasin DIKKO tackar Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad för att de har besvarat våra frågor och önskar Lycka till med det fortsatta uppdraget.

Reportageserie om Romsk inkludering: Mölndal

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS