Språket| Undervisa i nationella minoritetsspråk, kostnadsfria läromedel och webbresurser

pixabay

Språket är värdefullt för elevens identitetsskapande

Språket är bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur. Det gör det till en betydelsefull del av elevens identitetsskapande, skriver skolverket på sin hemsida. De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov att stärkas och för att säkra språkens framtid är det nödvändigt att fler utvecklar språkkunskaper. Förutom att stärka elevens kulturella identitet, så bidrar undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering. Det innebär att undervisning i nationella minoritetsspråk bidrar till att väcka ett hotat språk till liv, att bevara det och få fler talare genom att använda olika metoder och hitta nya arenor för språket. Undervisningen bidrar till att språken fortsätter att utvecklas i Sverige.

Läromedel i romani chib

Polsk romani årskurs 4-6 (pdf, 14 MB)

Svensk romani årskurs 4-6 (pdf, 12 MB)

Romani kelderash årskurs 4-6 (pdf, 15 MB)

Romani lovara årskurs 4-6 (pdf, 14 MB)

Romani arli årskurs 4-6 (pdf, 14 MB)

Materialet grundar sig på kursplanen i romani som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan olika romska gruppers kultur, historia och det nutida samhället.

Materialet innehåller förslag på olika typer av aktiviteter som går att tillämpa inom de olika temana för att stödja alla delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och romernas kultur.

Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna. Läs mer här

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu