AF – Återrapport om romskinkludering 2020 – 2023

Arbetsförmedlingen har sedan 30 april 2020 ett regeringsuppdrag att under 2020 – 2023 vidareutveckla arbetet med romsk inkludering i sin verksamhet inom ramen för skrivelsen ”En samordnad långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032”.

Källa: arbetsformedlingen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Utgångspunkt är erfarenheterna av myndighetens verksamhet i de kommuner som 2012–2015 fick bidrag av regeringen för att medverka i pilotverksamheten för romsk inkludering.

I uppdraget framgår att Arbetsförmedlingen ska:

  • Sprida information och kunskap bland romer om det stöd myndigheten kan erbjuda.
  • Fortsätta säkerställa att det i myndigheten finns, för verksamheten, nödvändiga kunskaper om romer som nationell minoritet.
  • Stärka arbetet med att förbättra kvinnors möjligheter att ta del av myndighetens insatser.
  • Utveckla ett uppföljningssystem utifrån tidigare erfarenheter med så kallade nulägesbeskrivningar.

    I genomförandet av uppdraget ska myndigheten samråda med romska företrädare och sakkunniga.
    Arbetsförmedlingen ska senast 1 mars årligen (2021–2024) redovisa vilka åtgärder som vidtagits och resultat av dessa till Länsstyrelsen i Stockholms län, med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet).

Beslut i ärendet har fattats av vikarierande generaldirektör Lars Lööw. Ärendet har föredragits av Maria Edberg kvalificerad handläggare, verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad, avdelning Stärka förutsättningar. Övriga som har deltagit i den slutliga handläggningen är Tove Elvelid, verksamhetsområdeschef Lokal arbetsmarknad, avdelningschef Maria Kindahl, enhetschef John Nilsson,
sektionschef Johanna Ellung verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad avdelning Stärka förutsättningar.

Beslutet är fastställt i diariet och saknar därför namnunderskrifter.
Lars Lööw
Vikarierande generaldirektör

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
aterrapport-romsk-inkludering-2020-2023Ladda ner

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS