Amnesty International kräver utredning efter klämteknik på en romsk man under ett polisingripande i Teplice

Amnesty International har nu publicerat ett pressmeddelande där de uppmanar de tjeckiska myndigheterna att omedelbart, opartiskt och grundligt undersöka det polisingripande som slutade med att en romsk man dog i Teplice.

Enligt en video av ingripandet som publicerades av Romea.cz använde tre poliser våld mot en romsk man i Teplice den 19 juni 2021. Videon visar en man som ligger ner på marken medan polisen håller kvar honom. En av poliserna sätter sina knän på mannens nacke och har kvar dem där under hela ingripandet. Enligt protokollet varade ingripandet i minst fem minuter. Polisen fortsätter att knäböja även efter att mannen slutat göra något motstånd. Amnesty anser att klämtekniken som polisen använde under gripandet var vårdslös, onödig, oproportionerlig och därför olaglig.

Amnesty uppmanar vidare de tjeckiska myndigheterna att förbjuda användningen av sådan teknik som ett sätt att ingripa, eftersom det på ett dödligt sätt begränsar andningen. Amnesty International anser att polisåtgärden i videon har oproportionerligt mycket våld och är olaglig – att klämma på halsen begränsar andningen och utgör en betydande fara för människolivet – desto allvarligare om det dessutom pågår i några minuter.

Amnesty erinrar om att enligt internationell rätt och mänskliga rättighetsstandarder, inklusive den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, måste polisens ingripande vara laglig, nödvändig och proportionerlig. Dessa principer är bindande för Tjeckien. Lag nr 273/2008 Coll. om polisen i Tjeckien reglerar arbetsuppgifter för poliser i tjänst. Lagen kräver att polisen inte orsakar onödig skada. Det som visas i videon motiverar inte användningen av en sådan extremt farlig teknik.

Amnesty International är också orolig över ett uttalande från inrikesministern, som på sociala medier den 21 juni 2021 uppgav att poliser som ingrep mot mannen i Teplice hade hans ”fulla stöd”. Han tillade att ”de som bryter mot lagen under påverkan av beroendeframkallande ämnen måste förvänta sig att polisen vidtar åtgärder mot dem.” Detta kan bara förstås som att den brottsbekämpande myndigheter får onödig frihet och möjligheten till överdriven användning av våld för att gripa personer … under påverkan av droger – vilket ger en farlig känsla av straffrihet, bortom alla lagar. 

Källa Romea.cz

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS