Nyheter| Nätverksträff för romska kvinnor

Foto Christina Fagergren

INRIKES| Vill du vara med på en nätverksträff som riktar sig till romska flickor och kvinnor den 31 augusti – 1 september i Stockholm.

Länsstyrelsen i Stockholm fick ett regeringsuppdrag, i juni, att dokumentera kunskap och erfarenheter från de kommuner som med statsbidrag bedrivit arbete för romsk inkludering.

Myndigheten ska även genomföra kapacitetsstärkande insatser riktat mot romska flickor och kvinnor för att stärka målgruppens möjligheter till organisering och deltagande i samhällslivet, däribland arbetet med romsk inkludering.

Sista helgen i augusti kommer därför Länsstyrelsen att arrangera en nätverksträff för romska flickor och kvinnor. Syftet med nätverksträffen är att romska flickor och kvinnor ska ha möjlighet att reflektera över sitt samhällsengagemang och få verktyg för att stärka sitt lokala arbete.

Träffen ska också möjliggöra att romska flickor och kvinnor från olika delar av landet lär känna och inspireras av varandra. Efter nätverksträffen finns det möjlighet att få visst stöd för att genomföra aktiviteter för romska flickor och kvinnor på hemmaplan. Läs mer i bifogad inbjudan.

Träffen vänder sig till dig som är en romsk flicka eller kvinna. Det finns ett begränsat antal platser och därför är det viktigt att deltagarna kommer från olika romska grupper och bor i olika delar av landet. Två eller tre personer från varje kommun/förening är välkomna att delta.

Anmäl er senast den 13 augusti. Ni kommer få ett bekräftelsemejl med mer information den 14 augusti. 

Inbjudan till romska kvinnor och flickor i syfte att främja lokala aktiviteter under hösten 2019

Vad engagerar romska flickor och kvinnor idag? Vad vet vi om levnadsvillkoren för romska flickor och kvinnor? Hur kan samhällsengagemanget stärkas och varför är det viktigt? Dessa frågor och mycket mer kommer diskuteras under en nätverksträff som äger rum den 31 augusti-1 september i Stockholm.

Syfte

Syftet med nätverksträffen är att romska flickor och kvinnor ska ha möjlighet att reflektera över sitt samhällsengagemang och få verktyg för att stärka sitt lokala arbete. Träffen ska också möjliggöra att romska flickor och kvinnor från olika delar av landet lär känna och inspireras av varandra.

Vad händer efter nätverksträffen?

Efter nätverksträffen finns det möjlighet att få visst stöd för att genomföra aktiviteter för romska flickor och kvinnor på hemmaplan. Det kan exempelvis handla om att bjuda in föreläsare, genomföra studiebesök eller starta upp en upp en skrivkurs. Ni avgör själva vilka slags aktiviteter ni vill genomföra så länge de är kapacitetsstärkande för romska flickor och kvinnor.

En ytterligare nätverksträff kommer att arrangeras i slutet av året där ni bland annat kommer att ha möjlighet att berätta om vilka aktiviteter ni genomfört i er kommun.

Vem får delta?

Träffen vänder sig till dig som är en romsk flicka eller kvinna.

Det finns ett begränsat antal platser och därför är det viktigt att deltagarna kommer från olika romska grupper och bor i olika delar av landet. Två eller tre personer från varje kommun/förening är välkomna att delta.

Du anmäler dig genom att i ett mejl skriva att du vill delta i träffen och ange följande:

  • ditt namn
  • din ålder
  • den kommun du bor i
  • om du är med i någon romsk förening
  • särskilda behov eller allergier

Mejlet ska gå till: mirelle.gyllenback@lansstyrelsen.se och emmy.bornemark@lansstyrelsen.se. Anmäl er senast den 13 augusti. Ni kommer få ett bekräftelsemejl med mer information den 14 augusti 2019. 

När och var?

Den första nätverksträffen kommer äga rum på konferenshotellet Skepparholmen i Nacka (Från Stockholm city tar du dig dit på 30 minuter) lördag den 31 augusti till söndag den 1 september. Vi börjar med en gemensam lunch på lördagen och avslutar på söndagen cirka kl 14.

Kostnader

Länsstyrelsen står för resa tur och retur till Stockholm samt kost och logi.

Bakgrund

Länsstyrelsen i Stockholm samordnar och följer upp regeringens strategi för romsk inkludering med det övergripande målet att ”den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en person som inte är rom”. Romska kvinnor och flickor är prioriterade målgrupper i strategin.

Länsstyrelsen har i juni 2019 fått i uppdrag att genomföra kapacitetshöjande insatser för romska kvinnor och flickor för att stärka målgruppens möjligheter till organisering och deltagande i samhällslivet. Nätverksträffarna och erbjudandet om stöd till lokala aktiviteter genomförs inom ramen för detta regeringsuppdrag.

Frågor?

Om ni har frågor kring nätverksträffen eller övriga frågor kring detta uppdrag är ni välkomna att höra av er till oss som arbetar med romsk inkludering på Länsstyrelsen. Fram till vecka 28 kan ni kontakta Mirelle Gyllenbäck: mirelle.gyllenback@lansstyrelsen.se, telefonnummer: 010-223 13 52.

Från och med vecka 32 kan ni kontakta Emmy Bornemark: emmy.bornemark@lansstyrelsen.se, telefonnummer: 010-223 16 79

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu