Arbetsrättslig åtgärd och översyn av verksamhet efter utredning av RIKC

pixabay

Efter en granskning i media där det förekommit uppgifter om att romani krisi genomförts på Romskt informations- och kunskapscenter, RIKC, tillsatte kulturförvaltningen i Malmö en externutredning. Den är nu klar och har levererats till förvaltningen. Utredningen ger underlag för fortsatt arbetsrättsligt agerande. Nu väntar också en översyn av uppdrag och organisation för RIKC och ett arbete med att återupprätta förtroendet för verksamheten.

Efter en granskning i media där det förekommit uppgifter om att romani krisi genomförts på RIKC i Malmö valde kulturförvaltningen att tillsätta en extern arbetsrättslig utredning. Utredningen som genomförts av advokatbyrån Moll Wendén fokuserar på om det förekommit romani krisi i verksamhetens lokaler, om verksamhetens medarbetare har medverkat i romani krisi och hur det bör bedömas i relation till arbetsrättslig lagstiftning och Malmö stads värdegrund. Utredaren har intervjuat anställda och närstående intressenter, haft tillgång till en mängd översatta filmer från sociala medier och ljudupptagningar samt skriftliga källor.

Vi ser oerhört allvarligt på de anklagelser som framförts mot verksamheten och vi har gjort allt vi har kunnat för att vända på varje sten i sammanhanget, säger Adam Hidestål, avdelningschef med ansvar för RIKC. Resultatet är en extern utredning som ger oss underlag att gå vidare med, i det fortsatta arbetet i verksamheten. Vi kommer att göra en översyn av uppdrag och organisation.

Utredaren advokatbyrån Moll Wendéns slutsatser är att det inte kunnat fastställas att det förekommit romani krisi i lokalerna. Utredningen hanterar arbetsrättsliga åtgärder i ett fall, men visar också att det inte finns kritik mot övriga anställda.

Nu handlar det om att återupprätta förtroendet för verksamheten, säger Adam Hidestål. Det är oerhört viktigt att fortsätta att arbeta för den romska minoritetens rättigheter i samhället. De är fortsatt en mycket utsatt grupp. Men vi måste också arbeta för en starkare inkludering av romer i samhället, bland annat för ett starkare skydd för de romer som till exempel utsätts för hedersproblematik, avslutas pressmeddelandet.

Kontakt

Adam Hidestål
Avdelningschef med ansvar för RIKC, kulturförvaltningen
adam.hidestal@malmo.se
0708-703109

Anna Nystedt
Kommunikationschef, kulturförvaltningen
anna.nystedt@malmo.se
0701-487638

Helsingborg: Romska tjänstepersoner får inte delta i romani kris
Romani kris/krísi en gammal tradition som nu ifrågasätts
DIKKO frågade resande/romer vad de tycker om romani kris/krísi
Romani kris/krísi ett system som aldrig hade funnits utan en tillåtande miljö

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS