Domino Kai kandiderar till riksdagen

Domino Kai är en person som drivit den romska frågan under många år. Han har även fått flera utmärkelser för sitt engagemang till exempel Martin Luther King-priset och andra pris för sin kamp för romerna.

Vem är du? 

Jag heter Domino Kai och har varit engagerad både som människorättsaktivist och som tjänsteperson för de svagare grupperna i samhället i drygt 30 år inom olika nivåer inom samhället.

Där jag på olika sätt har kunnat verka via de regelverk och beslut som gett grunden där och då. Jag har haft arbeten inom skolan, civila samhällets olika sidor, och är motor till två fleråriga kulturfestivaler, anställd på Diskrimineringsombudsmannen i drygt 6 år, Forum för levande historia, Europaparlamentet för Miljöpartiet, SVT, SR, flerårig skribent för minoritetsskrifter, Utbildningsradion bland annat som mediepedagog, sakkunnig, modersmålslärare, översättare, skribent av lärarhandledningar, redaktör, producent, castare, två böcker och med i flera antologier, skriver på en kokbok m.m.  

Ny serie om den Romska Förintelsen ”Den försvunna historien”

I frågan om vem jag är så är det alltid Domino i allt det jag växt upp med, mina syskon, och allt våra äldre och föräldrar gav oss med kärlek. I den kärlek fanns det även en del rädsla för vad samhällets hat och hot kunde göra gentemot oss med erfarenhet från historien.  

Du kandiderar till riksdagen för Miljöpartiet nu under valet 2022, berätta mer.  

På tidigt stadium förstod jag att det är inom politiken som besluten tas som påverkar oss människor. Ett forum där mitt folk inte funnits och finns knappt än idag av historiska skäl. Men jag har även sett att det börjar leva upp till en ny medborgaraktivism i min och speciellt i de yngre generationerna, vilket glädjer mig oerhört. Jag har läst flertalet av partiernas manifest, var de står i olika frågor och fastnade för Miljöpartiet. Där både klimat och miljö är prioritet då vår konsumtion av jordens resurser redan gått överstyr. Vi vet att vi kommer lämna en hög nota till de yngre generationerna och ändå drar vi inte på handbromsen. Samt det jag fastnade än mer på var den social hållbarhet som gäller alla, då även minoriteter, men inte minst skolfrågan. Här vill Miljöpartiet utöka skolpengen så att fler behöriga lärare kan anställas, nya och aktuella läromedel till alla elever, bra arbetsmiljö för alla i skolan men även stöd för elevhälsan genom stödpersoner då behoven slår till som de flesta rektorer idag inte har råd med. Allt detta och mer kändes rätt och därför blev det lätt att välja Miljöpartiet.  

Vad vill du driva om du väljs in?  

Om jag får äran att väljas in i riksdagen så är skolan en av de viktigaste frågorna vi har. Det är där som ett förebyggande fundament kan byggas så att barn inte hamnar på glid och kanske börjar välja fel sorts vägar. Genom att erbjuda barn en bra skola med hela paketet ger vi även barnen en trygghet där de känner att de kan och vill. Jag vill även driva tillgänglighetsfrågor för alla de som idag har behov av stöd och främjande, för att få och ha möjligheten att delta i de aktiviteter, platser, utbildningar, arbeten och boenden ute i samhället. Rätten att få leva, bo, studera, arbeta och verka är allas rättigheter.   

Sen är minoritetsfrågan även den viktig. Jag har ungefär sedan milleniet haft med i tanken att hur ett land behandlar sina romer så är det demokratins lackmustest. Det var förre Nobels litteratuspristagare och Tjeckoslovakiens (senare Tjeckien) president Vaclav Havels ord. Vilket tyvärr är en barometer som stämmer, och om inte samhället steppar upp och ger lika förutsättningar för alla så måste vi själva höja våra röster på olika sätt, det här är ett sätt.

Vad tror du behövs för att frågan om nationella minoriteter får mer plats? 

Jag tror att det är extra viktigt att på allvar börja implementera minoritetspolitiken i alla kommuner. Vi har en minoritetslag och den ska följas. Minoriteternas röst måst bli hörbar och minoriteterna måste bli än mer synliga. Och om vi verkligen ska få fart på nationella minoritetsfrågorna till det bättre så måste minoriteterna bli obekväma än mer, höja rösten än mer, börja kräva än mer tillsammans. En miljon röster tillsammans kan inte ha fel, dem måste makten lyssna på! 

Om jag får möjligheten så vill jag driva bland annat allt detta 

Vilken betydelse har det att en rom kandiderar till riksdagen? 

Jag tror att det har stor betydelse att en rom kandiderar till riksdagen. Det är ett sätt att visa på viljan om att vi själva ska vara med när frågor kring oss diskuteras, det är vi som lever i kulturerna, vi som upplevt och har erfarenheterna, vårt liv och känslorna. Det kommer en dag då det måste vara nog med att andra beslutar över huvudet på oss, det handlar om egenmakt även här. Det har även stor betydelse för de yngre att få se en av deras egna finnas där för då är jag säker på att få se fler romska lagstiftare i framtiden.  

Hur kan andra och vad behövs för att rösta på dig? 

Nu finns det en möjlighet för första gången att eventuellt få med en rom som riksdagsledamot. Men för det behövs ditt stöd via ditt personval till riksdagen med Miljöpartiets gula blanka valsedel där du skriver med mitt namn, Domino Kai, på. Detta kan göras i alla vallokaler, förtidsrösta eller under valdagen den 11 september. Men att få rösta i valet till riksdagen måste du vara medborgare i Sverige. Är du det så ta med ditt röstkort som du fått på brevlådan, annars kan du till exempel ringa till Valmyndigheten eller kommunen och fråga vart du kan vända dig till för ett nytt röstkort. Med röstkortet och legitimation går du till en vallokal och gör ditt val, förhoppningsvis för de romska och nationella minoriteters barns skull. En röst för deras framtid! 

Det är dags att alla kommer med in i gemenskapen, Tillsammans kan vi bättre! 

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS