Filmvisning och panelsamtal: Romani chib och romska berättar traditioner-levande kulturarv i Sverige

LÖRDAG 2 SEPTEMBER 2023 KL. 14:00–15:30

Evenemang av Mångkulturellt centrum – MKC

Mångkulturellt centrum – MKC

Längd: 1 h 30 min

Offentlig  · Alla på och utanför Facebook

Idag är det en självklarhet att minoritetsspråken ska stöttas och bevaras. I Sverige finns sedan år 2000 fem erkända minoriteter och minoritetsspråk och regeringen har nyligen anslagit medel till fyra nya språkcentra för minoritetsspråken. Men bevarandet av språk och kultur har varit en angelägenhet under hela 1900-talet och initiativ har inte sällan kommit från utövarna själva. Hur ser situationen ut idag och hur kan civilsamhället involveras i bevarande och vidareförande? Vilken roll kan skolor och bibliotek ha?

Premiärvisning:
Språkbevararen handlar om språkaktivisten, Johan Dimitri Taikon. Redan under 1930-talet kämpade han för romska barns rätt att gå i skola. Själv var han analfabet, men behärskade till fulländning den muntliga ordakonsten och kunde ur minnet berätta hundratals folksagor. Filmen förmedlar berättelsen om Johan Dimitri Taikons centrala roll i arbetet med att skapa en romsk-svensk ordbok, en beskrivning av språket romani chib som det talades på 1940-talet och dokumentationen av romsk muntlig tradition.

Filmskapare: Charlotte Hyltén-Cavallius

I panelen:

Jenni Kay, språkfrämjare romani chib, Institutet för språk och folkminnen

Domino Kai, språkfrämjare romani chib, Institutet för språk och folkminnen

Bagir Kwiek, samordnare för det Romska biblioteket – Stadsbiblioteket i Malmö. Kulturrådets läsambassadör 2019-2021.

Charlotte Hyltén-Cavallius, forskare, Institutet för språk och folkminnen

Moderator:
Sari Pasonen, revitaliseringsexpert, Institutet för språk och folkminnen

Filmvisning och samtal görs i samarbete med Isof – Institutet för språk och folkminnen

Fri entré

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS