Förlag DIKKO – ”En antirasistisk verktygslåda” kommer i slutet av 2024

”En antirasistisk verktygslåda” En del i materialet kommer vara de intervjuer som görs med ungdomar om rasism. Delar av det redaktionella arbetet kommer bestå av att skapa underlaget för intervjuerna genom uppsökande verksamhet, transkribering och sammanställning av intervjuerna.

Källa: förlag DIKKO
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Syftet med boken är att skapa en handbok mot rasism som går att använda för att prata om olika former av rasism som vänder sig i första hand till ungdomar. Boken tas fram i ett samarbete mellan Mirjam Haj Younes och förlag DIKKO, den kommer bestå av ett kit som har faktatexter, intervjuer diskussionsmaterial och en manual.

Boken riktar sig till alla som vill samlas för att prata om rasism och vad den innebär och kommer vara ett verktyg i kampen mot att motverka den rasism som finns i vårt samhälle. Materialet kommer först ges ut i bokform, där den kommer säljas till rabatterat pris.

– Det här är en så pass viktig bok att ge ut att vi på förlag DIKKO sätter så att säga ”nyttan före nöjet”. Boken kommer tryckas i A4- format för att det enkelt ska gå att kopiera den och den kommer också läggas upp som PDF- bok på förlag DIKKOs hemsida. Boken kommer redan från början säljas till ett rabatterat pris, säger representanten för förlaget.

Materialet uppdelat i olika delar:
Identifiera rasism, Analysera rasism och Agera mot rasism.

Ungdomarna kommer kunna lära sig om:
normer, svenskhet, rasismens historia och dess olika uttryck.

De olika kapitlen i publikationen kommer handla om:
afrofobi, antiziganism, antisemitism, islamofobi, antiasiatisk rasism och antisamisk rasism.

Publikationen riktar sig i första hand till ungdomar och diskussionsgrupper, men kan även användas av föreningar, i studiecirklar och av skolor som vill diskutera rasism. Publikationens syfte är att synliggöra rasism i Sverige och den diskriminering som finns utifrån flera aspekter. Det kommer även har en utbildningsmanual som visar hur man kan använda boken.

Boken kommer vara ett lättillgängligt material och bli en viktig del i arbetet mot rasism. I ett samhälle där gängrelaterat våld blir mer och mer vanligt kommer det behövas många böcker som ”En antirasistisk verktygslåda” Så vår tanke med boken är att arbeta för att jobba mot rasism och öka acceptansen för det som verkar och kanske ibland ser annorlunda ut.

Boken görs inte med ett ekonomiskt intresse utan kommer endast kosta en symbolisk summa. Det man kan se i vårt samhälle nu, där lagar om anmälningsplikt på allvar diskuteras, är att toleransen mot det som avviker krymper. I tider som dessa behövs det material för att överbrygga de hinder och den intolerans som ett intolerant samhällsklimat skapar. Därför tror vi att det här materialet kan göra skillnad och skapa en debatt om vad som är rätt och fel.

Författare är Mirjam Haj Younes och boken ges ut i samarbete med förlag DIKKO. Kulturrådet och Olof Palmes minnesfond har beviljat medel till boken.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS