Inflytande och delaktighet – kunskaps- och metodstöd

Nu är Länsstyrelsen Stockholm och Sametingets kunskaps- och metodstöd om inflytande och delaktighet för nationella minoriteter publicerat på minoritet.se. Kommuner, regioner och statliga myndigheter (förvaltningsmyndigheter) har ett lagstiftat ansvar att möjliggöra att nationella minoriteter ges inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.

Källa: mucf.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Det här är ett kunskaps- och metodstöd som förvaltningsmyndigheter kan ta hjälp av för att komma i gång med eller att utveckla arbetet med nationella minoriteters inflytande och delaktighet. Kunskaps- och metodstödet är särskilt utformat för att svara mot hinder och utmaningar i arbetet (se Utmaningar i arbetet för nationella minoriteters inflytande i vänstermenyn).

Stödet består av tre huvudsakliga delar, med förslag på hur du kan utforma och genomföra arbetet med inflytande och samråd.

  • Inflytande och delaktighet: vad det innebär och vilka utmaningar som finns
  • Utgångspunkter för arbetet: vad som behöver vara på plats för att underlätta arbetet med samråd och dialog
  • Så kan du göra – steg för steg: förslag på hur arbetet kan genomföras före, under och efter samråd och dialog

Tanken är att du ska inspireras av och läsa de delar som din organisation behöver stöd i. Stödet innehåller även tips, länkar till vidare läsning och lärande exempel som kan hjälpa dig i arbetet.

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS