Information och nyheter från myndigheter

Skärmklipp

Enligt minoritetslagen ska en kund där hen är part erbjudas service på finska, meänkieli och samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med Arbetsförmedlingen. För romani chib och jiddisch finns inte motsvarande krav på myndigheten som för ovannämnda språk. Myndigheten har ändrat i sitt regelverk och erbjuder nu samma service vid muntlig och skriftlig kontakt även på romani chib och jiddish. Arbetsförmedlingen har tagit fram särskilda rutiner för att säkerställa att arbetssökande ska få korrekt service när de kontaktar myndigheten på något av de nationella minoritetsspråken.

Minoritetslagen i fickformat

Nu är det dags att nominera 2022 års kandidater till Språkrådets minoritetsspråkspris. Priset delas ut till en person eller organisation som har gjort värdefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Det kan till exempel vara språkpolitiskt arbete, kulturarbete, pedagogiskt arbete eller tolkning och översättning. 
Nominera din kandidat här

Institutet för språk- och folkminnen (Isof) har fått i uppdrag av regeringen att inrätta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska. I den rapport som myndigheten redovisade till regeringen 2019 lämnades förslag på inrättande av språkcentrum för finska i Uppsala, för jiddisch i Stockholm, för meänkieli i Kiruna och Övertorneå samt för romska i Stockholm. Förslagen kring placering, bemanning och styrning och inflytande för de olika språkcentrumen togs fram efter omfattande samråd med organisationer och språkbärare för de nationella minoriteterna. Isof arbetar nu med att sätta upp en projektorganisation och under våren planeras nya samråd med de berörda nationella minoriteterna. Information om arbetet med att inrätta språkcentrum kommer att tillgängliggöras löpande. 
Om Språkcentrum på Isofs webbplats

För knappt ett år sedan utsågs Finlandsinstitutets bibliotek, Judiska biblioteket, Nordkalottbiblioteket och Samiska biblioteket till resursbibliotek för de nationella minoriteterna. Inför 2022 har biblioteken fått sina skrivna uppdrag av Kungliga biblioteket. Dessa tydliggör hur resursbiblioteken ska arbeta. De ska framför allt ge konsultativt stöd till de kommunala biblioteken, men även service direkt till användarna. Ett webbinarium om resursbiblioteken sändes strax innan årsskiftet.
Ta del av webbinariet här.

Universitets- och högskolerådet (UHR) påbörjar under våren en studie för att öka kunskapen om nationella minoriteters förutsättningar att påbörja och genomföra högre utbildning. Nu söker UHR studenter som tillhör de nationella minoriteterna och som de kan intervjua.
Läs om intervjustudien här.

Övriga nyheter inom området

Sista helgen i januari invigdes utställningen Vems är du? på Stadsmuseet i Stockholm. Den fokuserar på nationella minoriteters närvaro i samtid i Stockholm och Mälardalen men även på hur länge minoriteterna varit ett självklart inslag i området.
Läs mer om utställningen här.

Under 1960- och 70-talen flyttade fler än 320 000 personer från Finland till Sverige. För femtio år sedan nådde flyttvågen sin kulmen. Vill du veta mer om människorna som flyttande så kan du besöka vandringsutställningen När Finland kom till Sverige som under våren besöker sju orter. Ta kontakt med info@rskl.se för mer information.

Den samiska författaren Elin Marakatt från Ađevuopmi/Idivuoma ger ut sin tredje bok – bilderboken Lilli, Lávre och Saivofolket. Boken är översatt från svenska till de fem samiska språken, nord, lule, syd, pite- och umesamiska samt till meänkieli och finska. Varje bok har två språk som stöder varandra. Böckerna är tryckta i en unik teknik som gör det möjligt att aktivera ljudfiler med PENpal.
Till Lilli, Lávre och Saivofolket.

Sverigefinska ungdomsförbundet organiserar sitt årsmöte 26/3 i Stockholm. På årsmötet väljs bland annat en ny styrelse och nu letar förbundet efter engagerade ungdomar som är intresserade av minoritetsfrågor! För mer information, gå in på förbundets sociala medier @sverigefinskaungdomsforbundet och webbsidan rsn-sfu.se

Pär Poromaa Isling har i två studier intervjuat elever och lärare i två gymnasieskolor i Tornedalen för att ta reda på hur närvarande meänkieli och den tornedalska kulturen är i skolan.
Läs om intervjustudierna här.

Sist men inte minst …

Glöm inte bort Samernas nationaldag som firas den 6 februari och Sverigefinnarnas dag som firas den 24 februari. 

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS