Johan Pehrson (L) gör ett förtydligande efter DIKKOs artikel om etniska föreningar

Foto från Liberalernas hemsida

Magasin DIKKO skrev en artikel den 12 augusti 2023, Liberalerna vill stoppa bidrag till etniska föreningar. Liberalerna i Skellefteå via Christina Soldan kontaktade Johan Pehrson om vår artikel varvid Pehrson ville göra ett förtydligande.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu

Här kommer Liberalernas förtydligande till artikeln den 12 augusti.

Vårt förslag rör organisationsbidraget till etniska föreningar som delas ut av MUCF. För att få ta del av organisationsbidraget gäller särskilda krav på organisationen, till exempel andelen medlemmar av viss bakgrund.

Vad gäller nationella minoriteter får de ett annat statsbidrag som inte omfattas av förslaget. Även i framtiden kan etniska organisationer komma att få bidrag, men då är det för att de uppfyller andra verksamhetskrav, till exempel att de bedriver verksamhet för barn och ungdomar. Det avgörande ska alltså inte längre vara vilken etnicitet medlemmarna har för att få organisationsbidrag av MUCF.

Johan Pehrson

Fakta nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har funnits i landet under lång tid och minoriteternas språk och kultur är en del av det gemensamma kulturarvet.
Källa: regeringen.se

Minoritetslagen 2019.
Lagen översatt till engelska och de nationella minoritetsspråken
Regeringens proposition 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS