Maria Arnholm leder utredningen om att stärka judiskt liv

piqsels

Regeringen har utsett Maria Arnholm till särskild utredare för att stärka judiskt liv i Sverige. I uppdraget ingår att kartlägga hinder och möjligheter, samt ge förslag till nationell strategi.

Alla ska våga leva ut sin identitet i vårt land. Vi måste ta tag i problemen tillsammans, över partigränser, i all offentlig verksamhet och i vår egen vardag. Med Arnholms goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna kan vi hitta vägar framåt, säger Jeanette Gustafsdotter. 

Maria Arnholm är i dag landshövding på Länsstyrelsen i Kronobergs län och har ett långt förflutet i Riksdagen och på Regeringskansliet i olika roller, bland annat som jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister.

Arnholms erfarenhet från offentlig förvaltning på lokal, regional och nationell nivå är värdefull för utredningen, då det till stor del är det offentligas ansvar att säkra att de nationella minoriteterna får tillgång till sina rättigheter.

Utredningen ingår i Regeringens arbete för att värna de nationella minoriteternas rättigheter Sverige. Till dem hör bland annat minoriteternas språk, kultur och inflytande.

Fokus för utredningen är överföring av judisk kultur och jiddisch till yngre och framtida generationer. Arbetet ska ske i nära dialog och samverkan med den judiska minoriteten i Sverige. Beslut om direktiv togs 16 juni 2022 och uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2023.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS